Інструкція для посади "Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і схеми золовідвалів, золопроводів водогонів і каналізації;
      - способи розбирання та складання схем золопроводів;
      - будову лебідки;
      - основи слюсарної справи.

1.4. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє стан золопроводів і золовідвалів шляхом їх обходів.

2.2. Перемикає траси гідрозоловилучення на дамбі.

2.3. Бере участь у зніманні та установці шандор на водоскидних колодязях.

2.4. Контролює нарощування дамб.

2.5. Бере участь у ліквідації аварійних ситуацій.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Обхідник траси гідрозоловилучення та золовідвалів II група кваліфікації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.