Інструкція для посади "Овочівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Овочівник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією овочівника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - сучасну технологію вирощування овочів;
      - основи агротехніки та технологію виконання ручних робіт, робіт з обслуговування машин та знарядь під час обробітку ґрунту, підготовки ґрунту до висівання, садіння та підсаджування насіння овочів та розсади;
      - приготування, змішування мінеральних добрив;
      - ручне прополювання, букетування, проріджування та перевірку овочевих культур;
      - сортове прополювання;
      - ручне збирання огірків, помідорів, капусти та відбирання насінників (маточників) овочевих культур;
      - підготовчі роботи в захищеному ґрунті;
      - способи обслуговування машин для подрібнювання мінеральних добрив та виготовлення торфоперегнійних горщечків;
      - вибіркове та суцільне збирання овочів за допомогою транспортного візка чи платформи;
      - основи ринкової економіки;
      - нормування, організацію та оплату праці;
      - вимоги споживача до якості продуктів;
      - напрями та методи підвищення продуктивності праці та якості продукції;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Овочівник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Овочівник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Овочівник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Овочівник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Високопродуктивно використовує реманент та знаряддя для виконання робіт з обробітку ґрунту, висівання, садіння, догляду за посівами та насадженнями овочів.

2.2. Вирощує овочі за сучасною технологією.

2.3. Виконує ручні роботи та роботи з обслуговування механізованих агрегатів під час обробки ґрунту, підготовки ґрунту до висівання чи садіння овочів, приготування, змішування мінеральних добрив, приготування компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив, догляду за посівами, захисту рослин від шкідників та хвороб, збирання врожаю.

2.4. Виконує ручні, кінно-ручні та механізовані польові роботи з вирощування овочів.

2.5. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Овочівник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Овочівник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Овочівник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Овочівник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Овочівник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Овочівник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Овочівник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Овочівник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Овочівник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Овочівник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Проведення снігозатримання.

5.2. Культивація суцільна, дискування, лущення.

5.3. Маркірування поля для висівання, садіння.

5.4. Перекопування ґрунту.

5.5. Вирівнювання (планування) ділянки з перекиданням землі.

5.6. Перебивання, подрібнення мерзлого гною та землі.

5.7. Подрібнення та просіювання мінеральних добрив, вапна.

5.8. Змішування кількох видів мінеральних добрив.

5.9. Виготовлення компостів, розчинів рідких органічних та мінеральних добрив.

5.10. Оброблення грядок.

5.11. Висівання, підсівання, загортання насіння овочів.

5.12. Садіння цибулин, кореневищ під лопату.

5.13. Висаджування насінників овочевих.

5.14. Зрізування суцвіть овочевих культур на насіння із знесенням у купи.

5.15. Відбирання насінників (маточників) овочевих культур, очищення їх від листя, корінців та землі.

5.16. Вибирання огірків, помідорів, капусти в теплицях.

5.17. Вибіркове або суцільне вибирання овочів за допомогою тракторного візка чи платформи.

5.18. Сортування помідорів, огірків на сортувальних агрегатах.

5.19. Оброблення овочів на сортувально-очисних пунктах.

5.20. Механізоване вирізування качанів, шаткування капусти на машинах.