Інструкція для посади "Рисівник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рисівник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рисівника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи агротехніки вирощування рису;
      - строки і техніку виконання робіт з вирощування рису, а також вимоги до їх якості;
      - способи очищення зрошувальних та дренажних каналів від мулу та бур'яну;
      - види добрив, способи і строки їх внесення в ґрунт;
      - способи виготовлення вивідних борозен;
      - способи поправляння брівок валиків і оголовків тимчасових зрошувачів тощо;
      - правила виготовлення тимчасових зрошувачів та вимощення бутовим каменем дна і схилів каналів;
      - способи закладання проривів у каналах та нарощування підпірних споруд;
      - способи укріплення схилів біля гідроспоруд;
      - порядок встановлення і знімання гвинтопідіймачів;
      - порядок встановлення трубчастих водовипусків;
      - способи влаштування тимчасових замків;
      - порядок монтажу або демонтажу щитків-регуляторів;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Рисівник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рисівник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рисівник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рисівник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очищає зрошувальні та дренажні канали від мулу і поправляє поверхні схилів під шаблон.

2.2. Очищає канали від бур'янів, зрізуючи ґрунт з дамби та дно каналів, розрівнюючи ґрунт на бровці.

2.3. Виготовляє вивідні борозни.

2.4. Поправляє брівки валиків тимчасових зрошувачів після нарізування ровокопачем; оголовки тимчасових зрошувачів, під'єднуючи їх до розподільних каналів; вивідні борозни після нарізування ровокопачем у разі поливання по борознах або по смугах; оголовки вивідних борозен, під'єднуючи їх до тимчасових зрошувачів; оголовки поливних борозен.

2.5. Виготовляє тимчасові зрошувачі на незручних місцях.

2.6. Вимощує бутовим каменем дно і схили каналів.

2.7. Демонтує вимощене дно і схили каналів.

2.8. Закладає прориви в каналах.

2.9. Зарівнює і ущільнює землю на дамбах, каналах після підсипання бульдозером.

2.10. Нарощує підпірні споруди і облицьовує їх цементним розчином.

2.11. Облицьовує цементним розчином кам'яні відмостки.

2.12. Укріплює схили біля гідроспоруд з каменю на цементному розчині.

2.13. Установлює і знімає гвинтопідіймачі (щити, шпильки).

2.14. Вставляє трубчасті водовипуски у водовипуски на дільничних каналах.

2.15. Вставляє залізні хлопавки.

2.16. Влаштовує тимчасові замки і ущільнює їх.

2.17. Монтує або демонтує щитки-регулятори.

2.18. Знімає рослинний шар зі схилів каналів.

2.19. Очищає від мулу та бруду дно каналу.

2.20. Закладає оголовки, трамбуючи і підносячи землю.

2.21. Переносить хрестовини і закидає їх землею.

2.22. Виготовляє земляні валики на воді.

2.23. Прокопує рівчачки для відведення і спускання води.

2.24. Виконує ремонтні роботи на головній споруді, на чекових оголовках.

2.25. Обкошує зрошувальні і заливні канали, міжчекові валики.

2.26. Скошує і виносить бур'ян.

2.27. Розкидає гній по полю.

2.28. Вносить мінеральні добрива по сухому полю і по воді.

2.29. Обробляє насіння розчином сірчанокислого амонію.

2.30. Сіє рис вручну по воді.

2.31. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.32. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.33. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рисівник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рисівник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рисівник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рисівник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рисівник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рисівник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рисівник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рисівник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рисівник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рисівник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Очищення від мулу та бур'яну зрошувальних та дренажних каналів.

5.2. Прокопування вивідних борозен.

5.3. Поправляння після нарізування ровокопачем брівок валиків, оголовок, вивідних борозен тимчасових зрошувачів.

5.4. Поправляння оголовків вивідних, поливних борозен.

5.5. Виготовлення тимчасових зрошувачів.

5.6. Вимощування і демонтаж дна та схилів каналів бутовим каменем.

5.7. Закладання проривів у каналах.

5.8. Зарівнювання і ущільнення землі на дамбах та каналах після підсипання бульдозером.

5.9. Нарощування підпірних споруд.

5.10. Облицювання цементним розчином кам'яних відмосток.

5.11. Укріплення схилів біля гідроспоруд.

5.12. Установлення та знімання гвинтопідіймачів.

5.13. Встановлення трубчастих водовипусків.

5.14. Улаштування і ущільнення тимчасових замків.

5.15. Монтаж та демонтаж щитків-регуляторів.

5.16. Очищення від мулу дна каналу.

5.17. Перенесення і закидання землею хрестовин.

5.18. Виготовлення земляних валиків на воді.

5.19. Прокопування рівчачків для відведення і спускання води.

5.20. Виконання на головній споруді і чекових оголовках ремонтних робіт.

5.21. Обкошування зрошувальних і заливних каналів, міжчекових валиків.

5.22. Скошування і винесення бур'янів.

5.23. Передпосівна обробка насіння.

5.24. Сіяння рису вручну по воді.