Інструкція для посади "Рисівник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рисівник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією рисівника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехнічні особливості вирощування рису;
      - види хвороб і шкідників рису та засоби боротьби з ними;
      - виконання всіх робіт з догляду за рисом;
      - правила підготовки і способи виконання ремонтних робіт;
      - правила заливання рису та способи регулювання шару води;
      - правила обробки посівів рису пестицидами;
      - правила експлуатації і обслуговування механізмів;
      - способи виконання робіт зі збирання врожаю та зберігання рису;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Рисівник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рисівник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рисівник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рисівник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виготовляє цементний розчин.

2.2. Ремонтує схили цементним розчином.

2.3. Укладає чекові оголовки і обштукатурює їх.

2.4. Ремонтує цегляну кладку.

2.5. Скошує очерет і бур'ян та виносить їх по воді.

2.6. Заливає рис і регулює шар води поливальником.

2.7. Скошує стебла полеглого, дуже полеглого й покрученого рису.

2.8. Жне серпом рис у воді або на сухому полі і виносить його на валки.

2.9. Обкошує кути у чеках неполеглого і полеглого рису.

2.10. Прокошує косою проходи навколо рисових чеків.

2.11. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рисівник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рисівник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рисівник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рисівник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рисівник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рисівник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рисівник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рисівник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рисівник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рисівник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виготовлення цементного розчину.

5.2. Ремонт цементним розчином схилів.

5.3. Укладення і обштукатурення чекових оголовків.

5.4. Ремонт цегляної кладки.

5.5. Скошування очерету і бур'янів.

5.6. Заливання і регулювання шару води поливальником посівів рису.

5.7. Скошування стебел полеглого і покрученого рису.

5.8. Обкошування кутів у чеках неполеглого і полеглого рису.

5.9. Прокошування косою проходів навколо рисових чеків.