Інструкція для посади "Рихтувальник кузовів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рихтувальник кузовів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією рихтувальника кузовів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію і методи випрямлення під фарбування деталей облицювання і складових одиниць кузовів вантажних і легкових автомобілів;
      - правила підготовки деталей і складових одиниць кузовів легкових автомобілів під лудіння;
      - способи виправлення дефектів;
      - принцип роботи інструменту для рихтування;
      - причини виникнення внутрішніх напруг і деформацій в зварних деталях, заходи щодо їхнього запобігання та способи усунення;
      - властивості металів, що проявляються при випрямленні.

1.4. Рихтувальник кузовів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рихтувальник кузовів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рихтувальник кузовів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рихтувальник кузовів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Рихтує для подальшого фарбування деталі облицювання і складові одиниці кузовів вантажних автомобілів за допомогою інструменту.

2.2. Припасовує складові одиниці, двері вантажних автомобілів з доведенням зазорів та місць сполучення.

2.3. Здійснює підготовку деталей і складових одиниць кузовів легкових автомобілів під лудіння.

2.4. Зачищає внутрішні і облужені припоєм місця кузова.

2.5. Усуває перекоси прорізів і кузова в цілому при відновленні його геометричних форм і параметрів.

2.6. Ремонтує ушкоджені деталі кузова з заміною чи шляхом застосування ремонтних вставок з підготовлених деталей кузова чи листового металу з наданням йому форми відновлюваної деталі.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рихтувальник кузовів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рихтувальник кузовів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.