Інструкція для посади "Рисівник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Рисівник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією рисівника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - агротехнічні правила догляду за рослинами;
      - правила підготовки до земляних робіт і способи їх виконання;
      - способи очищення труб головної споруди;
      - способи підготовки майданчиків на полі для мінеральних добрив;
      - способи поправляння валиків;
      - правила змащування гвинтопідіймачів;
      - правила поводження з вантажами, які потребують обережності;
      - правила вивантаження вантажів;
      - назви вантажів і правила їх укладання;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Рисівник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Рисівник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Рисівник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Рисівник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Скошує бур'яни на зрошувальних каналах і згрібає їх у купи.

2.2. Обкошує канали.

2.3. Копає ґрунт лопатою і навантажує на транспортні засоби.

2.4. Поправляє валики після грейдера по сухому і залитому полю.

2.5. Підсипає схили каналів або валиків по сухому полю.

2.6. Перекопує ґрунт у кутах чеків.

2.7. Копає ями для встановлення оголовків.

2.8. Перекидає землю і трамбує її.

2.9. Засипає ями з установленими спорудами і трамбує ґрунт.

2.10. Переносить ґрунт на носилках.

2.11. Виготовляє шандорки.

2.12. Змащує гвинтопідіймачі.

2.13. Витягує труби водовипусків і дільничних каналів.

2.14. Очищає труби головної споруди.

2.15. Поправляє хрестовини на валиках після скрепера.

2.16. Підносить добрива.

2.17. Підготовляє майданчики на полі для мінеральних добрив.

2.18. Підносить насіння рису.

2.19. Прополює посіви рису.

2.20. Виконує сортове та видове прополювання.

2.21. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Рисівник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Рисівник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Рисівник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Рисівник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Рисівник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Рисівник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Рисівник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Рисівник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Рисівник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Рисівник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Скошування бур'янів косою в каналах.

5.2. Поправляння після грейдера валиків.

5.3. Підсипання схилів каналів або валиків.

5.4. Перекопування ґрунту, копання ям для встановлення оголовків у кутах чеків.

5.5. Виготовлення шандорок.

5.6. Поправляння на валиках хрестовини після скрепера.

5.7. Змащування гвинтопідіймачів.

5.8. Очищення труб головної споруди.

5.9. Піднесення добрив.

5.10. Піднесення насіння рису.

5.11. Прополювання в посівах рису бур'янів.

5.12. Сортове прополювання посівів рису.