Інструкція для посади "Штурман служби аеронавігаційної інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штурман служби аеронавігаційної інформації" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища авіаційна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією штурмана цивільної авіації - не менше 3 років. Знання англійської мови. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - постанови, накази, інструкції, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали Міністерства транспорту України та Державного департаменту авіаційного транспорту;
      - документи Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО);
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - вітчизняні та світові досягнення в галузі повітряної авіації, що стосуються аеронавігаційної інформації;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища, правила експлуатації персонального комп'ютера.

1.4. Штурман служби аеронавігаційної інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штурман служби аеронавігаційної інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штурман служби аеронавігаційної інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штурман служби аеронавігаційної інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Аналізує пропозиції щодо змін в аеронавігаційній інформації та стежить за процесом оперативної обробки аеронавігаційної інформації і підготовки підстав для внесення аеронавігаційної інформації до аеронавігаційної бази даних.

2.2. Проводить аналіз відповідності отриманих схем і аеронавігаційних даних вимогам методики їх складання.

2.3. Готує проекти повідомлень служби аеронавігаційної інформації для своєчасного інформування користувачів про зміни аеронавігаційної інформації.

2.4. Бере участь у розгляді інструкцій з виконання польотів на аеродромі.

2.5. Вживає необхідних заходів щодо забезпечення користувачів документами аеронавігаційної інформації.

2.6. Бере участь у розробленні та вдосконаленні складання схем та інших нормативно-організаційних документів з питань аеронавігаційної інформації.

2.7. Веде контрольні екземпляри документів аеронавігаційної інформації; вивчає, удосконалює і впроваджує передові форми і методи роботи служби аеронавігаційної інформації.

2.8. Забезпечує зберігання державної таємниці та іншої інформації, яка згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.

2.9. Бере участь в організаційних заходах щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці працівників служби.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штурман служби аеронавігаційної інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штурман служби аеронавігаційної інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.