Інструкція для посади "Штурман Украероцентру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штурман Украероцентру" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи з управління повітряним рухом - не менше 3 років. Наявність свідоцтва штурмана. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України, ОПП-85, НВП-99, НШС93, НПП ГА-85, повідомлення щодо обслуговування повітряного руху, інструкції, розпорядження та накази стосовно планування використання повітряного простору України по повітряних трасах та поза ними та місцевих повітряних ліній;
      - інструкції щодо взаємодії Украероцентру з командними пунктами збройних сил України та оперативними підрозділами інших органів виконавчої влади;
      - правила та рекомендовану практику ICAO;
      - процедури організації потоків повітряного руху Євроконтролю в межах своєї компетенції;
      - посадові інструкції та технології роботи старших штурманів чергової зміни Украероцентру та диспетчерів групи планування;
      - основні льотно-технічні характеристики повітряних суден;
      - основи повітряної навігації;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Штурман Украероцентру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штурман Украероцентру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штурман Украероцентру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штурман Украероцентру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та бере участь у здійсненні попереднього планування використання повітряного простору України та місцевих повітряних ліній.

2.2. Організовує та контролює добове планування використання повітряного простору поза повітряними трасами та місцевими повітряними лініями через диспетчерів групи планування.

2.3. Бере участь у плануванні повітряного руху державної авіації по повітряних трасах та місцевих повітряних лініях.

2.4. Підтримує та веде бази даних структури повітряного простору, дозволів Міноборони України на спеціальні види польотів та використання повітряного простору в спеціальних зонах.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штурман Украероцентру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штурман Украероцентру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штурман Украероцентру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штурман Украероцентру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штурман Украероцентру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штурман Украероцентру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штурман Украероцентру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штурман Украероцентру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штурман Украероцентру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штурман Украероцентру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штурман Украероцентру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штурман Украероцентру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штурман Украероцентру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штурман Украероцентру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штурман Украероцентру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штурман Украероцентру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.