Інструкція для посади "Штурман аеропорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Штурман аеропорту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією штурмана: для бакалавра - не менше 1 року, молодшого спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України;
      - Генеральну угоду між Міністерством транспорту та Міністерством оборони України;
      - положення про аеропорт, інструкції, накази та інші організаційно-розпорядчі документи Мінтрансу, які регламентують планування, координацію та забезпечення використання повітряного простору та безпеки польотів;
      - стандарти та рекомендовану практику ІКАО в частині, що стосується правил та норм охорони праці та протипожежного захисту, інші нормативно-правові акти України.

1.4. Штурман аеропорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Штурман аеропорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Штурман аеропорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Штурман аеропорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Володіє станом штурманського забезпечення аеропорту.

2.2. Керує штурманським відділом, контролює організацію забезпечення аеронавігаційною інформацією та організовує штурманське забезпечення аеропорту.

2.3. Організовує та забезпечує штурманську підготовку фахівців аеропорту.

2.4. Розробляє разом із зацікавленими міністерствами та відомствами проекти документів з удосконалення повітряного простору України.

2.5. Взаємодіє з командними пунктами Збройних Сил України, іншими відомствами з питань використання повітряного простору України.

2.6. Бере участь в узгодженні інструкцій з виконання польотів (використання повітряного простору) в районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску куле-пілотів тощо, документів щодо будівництва і реконструкції споруд і об'єктів, які можуть становити загрозу безпеці повітряного руху або створювати перешкоду для нормальної роботи радіотехнічних засобів аеропорту.

2.7. Організовує розробку, доведення тимчасових режимів і короткочасних обмежень щодо використання повітряного простору, відпрацьовує проекти відповідних NOTAM та подає їх до служби аеронавігаційної інформації.

2.8. Надає практичну допомогу екіпажам повітряних суден, керівнику польотів з виконання штурманських розрахунків та з інших питань літаководіння.

2.9. Бере участь у розслідуванні авіаційних подій та порушень правил використання повітряного простору України.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Штурман аеропорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Штурман аеропорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Штурман аеропорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Штурман аеропорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Штурман аеропорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Штурман аеропорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Штурман аеропорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Штурман аеропорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Штурман аеропорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Штурман аеропорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Штурман аеропорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Штурман аеропорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Штурман аеропорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Штурман аеропорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Штурман аеропорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Штурман аеропорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.