Інструкція для посади "Оператор електрозв'язку 2-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електрозв'язку 2-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора електрозв'язку 3 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - тарифи на послуги електрозв'язку в межах виконуваної роботи;
      - вказівки та інструкції, які застосовуються під час роботи на даному робочому місці;
      - порядок реєстрації, обліку та отримання абонентної плати за користування телефоном та радіоточкою;
      - порядок обліку норм виробітку і робочого часу працівників;
      - порядок утримання виробничої документації та термін її збереження;
      - порядок приймання заявок на усунення пошкоджень;
      - порядок роботи на комутаторах усіх типів;
      - розділи Закону "Про захист прав споживачів", що стосуються його роботи;
      - Міжміські та міжнародні телефонні правила;
      - Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - правила роботи на ПЕОМ;
      - правила роботи на ЕККА, порядок інкасації.

1.4. Оператор електрозв'язку 2-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електрозв'язку 2-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електрозв'язку 2-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електрозв'язку 2-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі роботи оператора 3-го класу.

2.2. Приймає оплату від абонентів за міжміські телефонні розмови, за телеграми й повідомлення по факсимільному апарату, виконані в рахунок авансу.

2.3. Обробляє звичайні, термінові й міжнародні телеграми.

2.4. Приймає абонентну плату за користування телефоном і радіоточкою, заносить дані в абонентські картки (особисті рахунки).

2.5. Приймає заяви від абонентів з питань оплати за телефон та радіоточку і дає їм довідки.

2.6. Виконує облік об'ємних та якісних показників.

2.7. Здійснює облік робочого часу і виконання працівниками норм виробітку.

2.8. Веде журнал обліку заявок про пошкодження.

2.9. Приймає плату за встановлення телефону і радіоточки.

2.10. На переговорному пункті обслуговує кабінний комутатор, в який увімкнено від 6 до 10 кабін.

2.11. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови, здійснює розрахунки.

2.12. Веде документацію відповідно до Міжміських та міжнародних телефонних правил.

2.13. Друкує рахунки для розрахунків за телеграми, прийняті телефоном.

2.14. Опрацьовує абонентську карточку.

2.15. Нараховує (вручну або автоматизовано) оплату за послуги, виписує податкові накладні.

2.16. Виконує перерахунки оплати за надані послуги, веде обігові відомості.

2.17. Виписує письмові попередження.

2.18. Попереджує боржників телефоном.

2.19. Оформляє та розсилає рахунки клієнтам за послуги електрозв'язку, надані у кредит, та підприємствам за безготівковими розрахунками за послуги електрозв'язку та користування телефоном, контролює своєчасне отримання плати за послуги електрозв'язку.

2.20. Здійснює контроль за нарахуванням авансу, попереджує абонента про закінчення авансу.

2.21. Оформляє заявки на встановлення телефону, складає списки пільгових заяв, висилає повідомлення на встановлення телефону.

2.22. Приймає заявки від абонентів про несправності в роботі телефонів та радіоточок і організовує роботи щодо їх усунення.

2.23. Обробляє наряди на установку та перестановку телефону.

2.24. Веде виробничі архіви.

2.25. Здійснює первинний облік документів.

2.26. Видає довідки абонентам.

2.27. Виписує наряди на усунення пошкоджень на лінії, в обладнанні і в абонентських установках.

2.28. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.29. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електрозв'язку 2-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електрозв'язку 2-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.