Інструкція для посади "Оператор електрозв'язку 1-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електрозв'язку 1-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Стаж роботи за професією оператора електрозв'язку 2 класу - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - інструкції і вказівки, які стосуються сфери його діяльності;
      - тарифи на послуги електрозв'язку;
      - порядок передачі та прийому факсів, телексів, телетайпограм;
      - порядок оброблення міжнародних телеграм;
      - правила роботи на ПЕОМ;Правила користування телеграфним зв'язком;
      - Правила користування міжміським та міжнародним телефонних зв'язком;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - Правила користування проводовим мовленням;
      - Міжміські та міжнародні телефонні правила;
      - правила роботи на комутаторах усіх типів;
      - Закон України "Про захист прав споживачів";
      - Інструкцію про організацію довідково-інформаційного забезпечення клієнтів;
      - Інструкцію з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади й місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях;
      - Інструкцію про порядок обліку та розгляду заяв на надання послуг місцевого телефонного зв'язку;
      - правила роботи на ЕККА.

1.4. Оператор електрозв'язку 1-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електрозв'язку 1-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електрозв'язку 1-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електрозв'язку 1-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі роботи оператора 3 і 2 класу.

2.2. Здійснює розрахунки за платні з'єднання по абонентському телеграфу з підприємствами.

2.3. Приймає телеграми від населення телефоном з виведенням на дисплей.

2.4. Готує телеграфну документацію для виробничих архівів.

2.5. Здійснює експедирування телеграм.

2.6. Вносить зміни до списків маршрутних індексів телеграм.

2.7. Приймає та обробляє вхідні та вихідні факси і телекси та телетайпограми.

2.8. Здійснює контроль передачі міжнародних телеграм.

2.9. Обробляє телеграми "Позакатегорійні", "Позачергові", "Президент України", "Вища урядова", "Урядова".

2.10. Здійснює контроль і облік якості обробки телеграм, розгляд скарг і претензій по наданню послуг електрозв'язку.

2.11. Надає послуги документального зв'язку в пунктах колективного користування (факс, телекс, електронна пошта, бюрофакс тощо).

2.12. Готує інформацію для взаєморозрахунків з підприємствами поштового зв'язку.

2.13. Перевіряє правильність тарифікації телеграм.

2.14. Контролює витрати експлуатаційних матеріалів, квитанційних книжок, художніх бланків та веде відповідну документацію.

2.15. Здійснює автоматизований облік заяв на послуги електрозв'язку, працює з електронно-обчислювальною технікою.

2.16. Виконує розрахунки абонентної плати за користування телефоном, обробляє їх на ПЕОМ.

2.17. Доставляє телефонні картки до пунктів реалізації.

2.18. Здійснює облік і контроль доходів, перевіряє телефонні картки на відповідність встановленій ємності.

2.19. Здійснює контроль за своєчасним надходженням платежів від абонентів та за зниженням дебіторської заборгованості.

2.20. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено понад 10 кабін.

2.21. Приймає та виконує замовлення на міжміські та міжнародні телефонні розмови та розмови за паролями, здійснює розрахунки.

2.22. Веде документацію відповідно до Міжміських та міжнародних телефонних правил.

2.23. Надає довідки згідно з Інструкцією про довідково-інформаційне забезпечення клієнтів.

2.24. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.25. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електрозв'язку 1-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електрозв'язку 1-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.