Інструкція для посади "Оператор електрозв'язку 3-го класу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 70. Зв'язок", що затверджен наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України 04.10.2000 N 144, погоджений Міністерство праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Оператор електрозв'язку 3-го класу" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні вказівки та інструкції, які застосовуються на даному робочому місці;
      - тарифи на послуги електрозв'язку в межах своєї роботи;
      - розділи правил технічної експлуатації обладнання телеграфного зв'язку, якими користується у своїй роботі;
      - Правила користування телеграфним зв'язком;
      - порядок і контрольні терміни оброблення телеграм;
      - принцип роботи телеграфних апаратів, якими користується;
      - граматику української мови та латинський шрифт;
      - правила ведення телеграфної документації;
      - Міжміські та міжнародні телефонні правила, Правила користування міжміським та міжнародним телефонним зв'язком;
      - порядок роботи на комутаторах усіх типів;
      - Правила користування місцевим телефонним зв'язком;
      - розділи Закону "Про захист прав споживачів", що стосуються його роботи;
      - Закон України "Про звернення громадян", Інструкцію з інкасації телефонів-автоматів;
      - правила роботи на ЕККА та проведення касових операцій;
      - порядок інкасації, правила роботи на ПЕОМ.

1.4. Оператор електрозв'язку 3-го класу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Оператор електрозв'язку 3-го класу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Оператор електрозв'язку 3-го класу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Оператор електрозв'язку 3-го класу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає оплату від абонентів за послуги електрозв'язку, надані в кредит.

2.2. Приймає телеграми та повідомлення для передачі по факсимільному апарату на касі готівкою та в рахунок авансів.

2.3. Заготовляє на перфострічці або іншому термінальному пристрої телеграми для передачі.

2.4. Передає та приймає телеграми телефоном від поштових відділень і в кредит.

2.5. Приймає і передає повідомлення факсом.

2.6. Приймає та передає телеграми з використанням сервісних послуг електронних апаратів.

2.7. Оформляє телеграми й веде телеграфну документацію.

2.8. Здійснює контроль, обробку й відправку рахунків за послуги електрозв'язку.

2.9. Веде облік і систематизацію документів у виробничих архівах філіалів підприємства, наводить довідки.

2.10. Обслуговує на переговорному пункті кабінний комутатор, в який увімкнено не більше 6 кабін.

2.11. Обслуговує автоматизований переговорний пункт.

2.12. Приймає та виконує замовлення на міжміські телефонні розмови, здійснює розрахунки.

2.13. Оформляє бланки замовлень, разові талони, квитанції та інше, веде первинний облік.

2.14. Кодує бланки замовлень на міжміські та міжнародні телефонні розмови.

2.15. Веде облік та підрахунок грошей, жетонів під час інкасації таксофонів, обмін копилок, складає акти інкасації.

2.16. Продає разові талони, жетони та телефонні картки.

2.17. Виконує касові операції на електронному контрольно-касовому апараті (ЕККА), працює на персональній електронно-обчислювальній машині (ПЕОМ).

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Оператор електрозв'язку 3-го класу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Оператор електрозв'язку 3-го класу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.