Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення і принцип роботи приладів та апаратів, які ремонтує та юстирує;
      - технічні умови та інструкцію Комітету стандартів мір та вагів на випробування і здавання окремих приладів, механізмів та апаратів;
      - основні властивості металів, сплавів і інших матеріалів, які застосовує під час ремонту;
      - електричні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів;
      - способи термооброблення деталей з наступним доведенням;
      - вплив температури на точність виміряння;
      - умовні позначення запорної, регулювальної запобіжної арматури в теплових схемах;
      - правила установлення звужувальних пристроїв;
      - види прокладань імпульсних трубопроводів;
      - установлення зрівнювальних та роздільних посудин;
      - допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення).

1.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, складає, перевіряє, регулює, випробовує, юстирує, монтує та здає тепловимірювальні, електромагнітні, електродинамічні, лічильні, оптико-механічні, пірометричні, автоматичні, самописні та інші прилади середньої складності зі зніманням схем.

2.2. Виконує слюсарне оброблення деталей за 11 - 12-м квалітетами (4 - 5-м класами точності) з підганянням та доведенням деталей.

2.3. Складає та монтує схеми з'єднань середньої складності.

2.4. Фарбує прилади.

2.5. Паяє різними припоями (мідними, срібними тощо).

2.6. Виконує термооброблення маловідповідальних деталей з наступним доведенням.

2.7. Визначає твердість металу тарованими терпугами.

2.8. Ремонтує, регулює та юстирує особливо складні прилади і апарати під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри, вольтметри, гальванометри, мілівольтметри, манометри, електролічильники, редуктори - капітальний ремонт і регулювання.

5.2. Арифмометри та друкарські машинки всіх систем - поточний та середній ремонт.

5.3. Барометри-анероїди - ремонт та регулювання.

5.4. Ваги технічні - ремонт.

5.5. Ваги товарні та автомобільні з коромисловим вказівним приладом - поточний та середній ремонт, перевірка загартованих стальних деталей вагів, згинання, шліфування призм, подушок та сережок.

5.6. Гирі робочі - перевірка на контрольних вагах.

5.7. Витратоміри, реле часу, механічні поплавкові механізми - ремонт та регулювання.

5.8. Датчики гідравлічні - обпресування, ремонт.

5.9. Датчики п'єзоаку стичні - капітальний ремонт, регулювання.

5.10. Деталі прості до приладів - нарізання різьби в глухих отворах.

5.11. Кільця, шарикотримачі - виготовлення.

5.12. Кіно- та фотоапарати - повне розбирання затворів, ремонт автоспусків, установлення об'єктивів на фокус, виправлення діафрагм, підганяння приймальних котушок.

5.13. Кола електричні - продзвонювання.

5.14. Магніти сортувальні - виготовлення з установленням на машину.

5.15. Манометри трубчасті - ремонт.

5.16. Мікрометри з ціною поділки 0,01 мм - розбирання, доведення мікрогвинта, площини п'ятки, гайки, а також складання та перевірка за плоскопаралельними кінцевими мірами та інтерференційними стеклами.

5.17. Потенціометри - розбирання, чищення, складання кінематичної схеми.

5.18. Прилади електровимірювальних, електромагнітних та електродинамічних систем - капітальний ремонт.

5.19. Призми - доведення після загартування нескладних напрямних.

5.20. Стереодальноміри, командирські труби - ремонт та юстирування.

5.21. Тахометри - ремонт.

5.22. Термопари - установлення.

5.23. Тяги та напорометри - ремонт.