Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, принцип роботи та способи налагодження складних приладів, механізмів і апаратів, які ремонтує та юстирує;
      - призначення та способи налагодження складних контрольно-вимірювальних та контрольно-юстирувальних приладів;
      - способи регулювання та градуювання приладів і апаратів та правила знімання характеристик під час їх випробування;
      - правила розрахунку опору;
      - схеми складних з'єднань;
      - правила обчислення абсолютних і відносних похибок під час перевірки та випробування приладів;
      - позначення теплових та електричних схем і креслень;
      - систему допусків та посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення);
      - основи механіки та електроніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, регулює, випробовує, юстирує, монтує і здає складні електромагнітні, електродинамічні, тепловимірювальні, оптико-механічні, розрахункові, автоматичні, піротехнічні та інші прилади з підганянням та доведенням відповідних деталей та вузлів.

2.2. Настроює та налагоджує устаткування релейного захисту, електроавтоматики, телемеханіки.

2.3. Визначає дефекти приладів, які ремонтує, та усуває їх.

2.4. Виконує слюсарне оброблення деталей за 7 - 10-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) та складає зубчасті та черв'ячні зачеплення.

2.5. Складає та монтує складні схеми з'єднань.

2.6. Обчислює абсолютну та відносну похибку під час перевірки і випробування приладів.

2.7. Складає дефектні відомості та заповнює паспорти та атестати на прилади і автомати.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Авторегулятори - перевірка та налагодження на діючому устаткуванні.

5.2. Апаратура кінопроекційна - заміна окремих вузлів та деталей.

5.3. Арифмометри та друкарські машинки всіх систем - капітальний ремонт і реставрація.

5.4. Ваги аналітичні точні - ремонт, регулювання.

5.5. Ваги бункерні елеваторні - поточний, середній та капітальний ремонт, юстирування та перевірка.

5.6. Ваги врізні товарні пересувні і стаціонарні - поточний, середній та капітальний ремонт, монтаж, юстирування, перевірка.

5.7. Ваги товарні та автомобільні з коромисловими вказівними приладами - капітальний ремонт.

5.8. Ваги шкальні товарні та автомобільні з циферблатним вказівним приладом - капітальний, середній та поточний ремонт.

5.9. Візири - ремонт, юстирування.

5.10. Випрямлячі - ревізія та ремонт.

5.11. Водоміри всіх систем та всіх діаметрів в колодязях - установлення з перемиканням на інші діаметри, виконання середнього ремонту.

5.12. Гальванометри самописні та логометри - розбирання та ремонт.

5.13. Електроприводи всіх типів - монтаж та налагодження.

5.14. Кіно- та фотоапарати - ремонт сінхронізаторів, діафрагми механізму уповільнення, юстирування дальноміра.

5.15. Колеса зубчасті - доведення шпонкового паза з насадженням на вісь.

5.16. Контактори магнітні, пускачі морського виконання - середній ремонт.

5.17. Манометри і індикатори - розбирання, ремонт, складання та регулювання.

5.18. Механізми годинникові всіляких приладів (манометрів, тягомірів тощо) - капітальний ремонт з виготовленням деталей та регулювання.

5.19. Мікроскопи - ремонт з доведенням деталей та юстирування.

5.20. Мости електричні - ремонт.

5.21. Оптиметри горизонтальні і вертикальні - розбирання, ремонт, складання та юстирування турбін піноля з виготовленням, ковпачків, пружин та столиків.

5.22. Осі з трибками - остаточне оброблення з доведенням.

5.23. Перископи - ремонт та юстирування.

5.24. Пірометри оптичні та радіаційні - капітальний ремонт.

5.25. Прилади електромагнітної системи - ремонт з розбиранням механізму кінематики та пересувної системи.

5.26. Прилади електронні регулювальні - ремонт.

5.27. Реле поляризовані - ревізія, ремонт та регулювання.

5.28. Системи пересувні приладів - балансування.

5.29. Стабілізатори напруги - ревізія та ремонт.

5.30. Столи монтажні - поточний ремонт.

5.31. Товщиноміри ультразвукові електромагнітні - середній ремонт.