Інструкція для посади "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення та принцип роботи приладів, механізмів, які ремонтує;
      - схеми простих спеціальних регулювальних установок;
      - основні властивості струмопровідних та ізоляційних матеріалів та способи виміряння опорів в різних ланках кола;
      - призначення та правила застосування найбільш розповсюджених універсальних та спеціальних пристроїв і середньої складності та точності контрольно-вимірювального інструменту;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети (класи точності) та параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - сорти та види антикорозійних мастил;
      - найменування та маркування матеріалів, які обробляє;
      - основи електротехніки в обсязі роботи, яку виконує.

1.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує, регулює, випробовує та здає прості магнітоелектричні, електромагнітні, оптико-механічні та тепловимірювальні прилади та механізми.

2.2. Виконує слюсарне оброблення деталей за 12 - 14-м квалітетами (5 - 7-м класами точності).

2.3. Визначає причини та усуває несправності простих приладів.

2.4. Монтує прості схеми з'єднань.

2.5. Навиває пружини з дроту в холодному стані, виконує захисне змащування деталей.

2.6. Ремонтує прилади середньої складності під керівництвом слюсаря вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амперметри, вольтметри, манометри, гальванометри - середній ремонт та регулювання.

5.2. Ваги вагонні - оброблення невідповідальних деталей.

5.3. Ваги товарні пересувні та стаціонарні (врізні) - заміна та ремонт настилу платформ і гиретримачів.

5.4. Гирі торговельні та умовні - ремонт та здавання під клеймування.

5.5. Деталі прості до приладів - слюсарне оброблення з нарізанням різьби в наскрізних отворах.

5.6. Каркаси для трансформаторів - виготовлення.

5.7. Кіно- та фотоапарати - заміна окулярів, замків, кришок, ремонт лічильників кадрів.

5.8. Колеса зубчасті з футором - комплектування.

5.9. Контактори магнітні та пускачі - середній ремонт.

5.10. Манометри технічні - складання.

5.11. Мілівольтметри - середній ремонт, перевірка та здавання після випробувань.

5.12. Основа реле - складання за шаблоном.

5.13. Перетворювачі п'єзоакустичні, датчики електромагнітні - середній ремонт.

5.14. Прилади - установлення на механічний нуль.

5.15. Приціли, біноклі, зорові труби - ремонт та юстирування.

5.16. Провідники мідні для опорів - заготовлення.

5.17. Регулятори, розподілювачі та великі реле - ремонт.

5.18. Термопари контактні - складання та регулювання.

5.19. Термометри опору мідні та платинові - складання та тарування.

5.20. Хомутики складної конфігурації - виготовлення.

5.21. Шестерні, втулки, встановлювальні кільця і інші деталі штифтування на валиках, свердлування та розгортання отворів під штіфти.