Інструкція для посади "Майстер з ремонту устаткування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту устаткування" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які стосуються виробничо-технічної та господарської діяльності дільниць, організації ремонтної служби;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення і режими роботи устаткування підприємства і дільниці;
      - технологію ремонтних робіт;
      - технічні умови, норми, стандарти та інструкції з ремонту, монтажу і випробування устаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства: правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з ремонту устаткування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту устаткування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту устаткування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту устаткування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво бригадою з міжремонтного обслуговування, ремонту устаткування, бере участь у розробленні оперативних завдань.

2.2. Установлює виробничі завдання бригадам і окремим робітникам.

2.3. Організовує виконання робіт у бригаді, упроваджує передові системи і методи ремонту.

2.4. Забезпечує виконання виробничих завдань, максимальне використання виробничих потужностей, економні витрати сировини, матеріалів і систематичне підвищення продуктивності праці робітників, якісне виконання робіт.

2.5. Здійснює контроль за правильною експлуатацією устаткування.

2.6. Визначає потребу бригади в транспортних засобах, підіймальних механізмах, матеріалах та інструменті і забезпечує їх ефективне використання.

2.7. Бере участь у проведенні складних і особливо небезпечних ремонтних роботах.

2.8. Забезпечує виконання заходів щодо збирання і зберігання вторинних ресурсів.

2.9. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи щодо скорочення термінів і зниження їх вартості, підвищення стійкості деталей і вузлів, запобігання браку і поліпшення якості ремонту.

2.10. Організовує впровадження нових видів устаткування, засобів діагностики, пристроїв і засобів для механізації трудомістких процесів, сприяє поширенню передового досвіду.

2.11. Бере участь у проведенні робіт з виявлення резервів виробництва, із створення сприятливих умов праці.

2.12. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності.

2.13. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.14. Забезпечує своєчасне оформлення первинних документів і веде встановлену документацію.

2.15. Здійснює формування бригади.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту устаткування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту устаткування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту устаткування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту устаткування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту устаткування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту устаткування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту устаткування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту устаткування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту устаткування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту устаткування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.