Інструкція для посади "Свердлувальник 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Свердлувальник 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією свердлувальника 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила підналагодження і перевірки на точність свердлильних верстатів різних типів;
      - будову і правила застосування простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту, затискних та установочних пристроїв;
      - геометрію, правила заточування і установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - елементи і види різьб;
      - допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Свердлувальник 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Свердлувальник 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Свердлувальник 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Свердлувальник 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Свердлить, розсвердлює, зенкерує та розгортає отвори за 8 - 11-м квалітетами (3 - 4-м класами точності) в різних деталях, а також свердлить отвори за 12 - 14-м квалітетами (5 - 6-м класами точності) в складних, великогабаритних відповідальних деталях.

2.2. Свердлить глибокі отвори в деталях різної конфігурації на глибину свердління понад 5 до 15 діаметрів свердла на свердлильних верстатах, а також на глибину понад 10 до 20 діаметрів свердла з застосуванням спеціальних напрямних пристроїв, а також на спеціальних налагоджених верстатах на глибину понад 10 діаметрів свердла.

2.3. Установлює і кріпить складні деталі на косинцях, призмах, домкратах та прокладках з вивірянням в двох і більше площинах.

2.4. Свердлить отвори під різними кутами і в різних площинах.

2.5. Свердлить отвори в різних деталях для нарізання різьби.

2.6. Нарізає різьби з діаметром до 2 мм та понад 24 до 42 мм на прохід та в упор.

2.7. Підналагоджує верстат з застосуванням універсальних і спеціальних пристроїв та самостійно визначає технологічну послідовність оброблення деталей і режим різання.

2.8. Керує підіймально-транспортним устаткуванням з підлоги.

2.9. Стропує та ув'язує вантажі для підіймання, переміщення, установлення та складування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Свердлувальник 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Свердлувальник 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Свердлувальник 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Свердлувальник 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Свердлувальник 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Свердлувальник 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Свердлувальник 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Свердлувальник 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Свердлувальник 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Свердлувальник 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бабки задні токарних верстатів - свердління отворів під болти.

5.2. Вали, осі - свердління косих змащувальних отворів.

5.3. Деталі з титанових сплавів - нарізання різьби мітчиками на прохід та в упор.

5.4. Деталі металообробних верстатів - гітари токарних верстатів, шпинделі різних верстатів - свердління отворів за розміткою.

5.5. Деталі, вузли та зварні конструкції різні - свердління отворів, зенкерування пневмоінструментом.

5.6. Деталі годинників - свердління, розгортання, зенкування отворів.

5.7. Днища сферичні для фільтрів - свердління, зенкерування, зенкування.

5.8. Корпуси фільтрів - свердління отворів у фланцях.

5.9. Корпуси і кришки підшипників суднових опорних з діаметром валу до 500 мм та упорних з діаметром валу до 400 мм - свердління та підрізання отворів на розняттях під болти для спарювання.

5.10. Корпуси і кришки редукторів в складеному стані - свердління, зенкерування, зенкування.

5.11. Корпуси підшипників - свердління отворів під шпильки і болти в місцях з'єднання.

5.12. Кільця притискні для кришок виробів "Т" і "К" та кремальєрних кришок і дверей - свердління отворів за розміткою, зенкування.

5.13. Коробки кабельні - свердління отворів.

5.14. Корпуси кремальєрних кришок і дверей - свердління отворів під установлення знімних клинів та притискних кілець.

5.15. Плати друкарські III групи складності - свердління, зенкування отворів.

5.16. Плити акустичні - свердління.

5.17. Стільці, стакани, фланці та інші деталі - нарізання різьби з діаметром до 2 мм і понад 24 мм до 42 мм на прохід і в упор.

5.18. Трійники, патрубки, коліна з фланцями - свердління отворів у фланцях.

5.19. Фланці, кільця діаметром понад 500 мм - свердління отворів за розміткою або за кондуктором, зенкування, цекування, зенкерування.

5.20. Шестірні зубчастої передачі сумісно з зубчастим вінцем - свердління та розгортання отворів.

5.21. Шестірні і шківи роз'ємні - свердління отворів в місцях з'єднання та під змащування.

5.22. Штампи - свердління отворів під напрямні колонки.