Інструкція для посади "Свердлувальник 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Свердлувальник 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принцип роботи однотипних свердлильних верстатів;
      - найменування і призначення їх важливіших частин;
      - правила керування великими верстатами, які обслуговує сумісно зі свердлувальником вищої кваліфікації;
      - найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
      - найменування, призначення і умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв і простого контрольно-вимірювального інструменту;
      - призначення, правила заточування та установлення нормального різального інструменту;
      - призначення та умови застосування мастильно-охолоджувальних рідин;
      - основні відомості про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Свердлувальник 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Свердлувальник 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Свердлувальник 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Свердлувальник 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Свердлить, розсвердлює, зенкує крізні та глухі отвори, які розташовані в одній площині, на глибину до п'яті діаметрів свердла за кондукторами, шаблонами, упорами та розміткою в деталях на свердлильних верстатах або електричними пневматичними дрилями, свердлами з діаметром понад 2 мм, а також свердлить отвори в деталях різної конфігурації глибиною свердлення понад 5 до 10 діаметрів з застосуванням спеціальних пристроїв та мірильного різального інструменту на вертикально- і радіально-свердлильних та багатошпиндельних верстатах.

2.2. Нарізає різьбу з діаметром понад 3 до 24 мм на прохід та в упор.

2.3. Центрує деталі.

2.4. Установлює та кріпить прості і середньої складності деталі і заготовки на столі верстата, в лещатах або пристроях з нескладним вивірянням в одній площині.

2.5. Установлює технологічну послідовність оброблення і режим різання за технологічною картою.

2.6. Керує свердлильним верстатом з висотою хобота від 4000 мм і вище під керівництвом свердлувальника вищої кваліфікації.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Свердлувальник 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Свердлувальник 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Свердлувальник 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Свердлувальник 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Свердлувальник 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Свердлувальник 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Свердлувальник 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Свердлувальник 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Свердлувальник 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Свердлувальник 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вироби з мікалексу - свердління отворів.

5.2. Вкладиші - свердління отворів під змащування.

5.3. Втулки, кронштейни - свердління за кондуктором.

5.4. Гайки нормальні - зенкування отворів.

5.5. Деталі дрібні та невідповідальні типу валиків, осей, циліндрів - свердління отворів.

5.6. Деталі ліжок - свердління отворів.

5.7. Кільця, складені з валом, - свердління отворів під шплінти.

5.8. Планки, прокладки, кутики, петлі, косинки - свердління і зенкування отворів за кондуктором або розміткою.

5.9. Плати друкарські I - II групи складності - свердління, зенкування отворів.

5.10. Стільці, стакани та інші деталі - нарізання різьби з діаметром понад 3 до 24 мм на прохід та в упор.

5.11. Фланці і інші деталі - свердління отворів на настроєних спеціальних верстатах.

5.12. Фланці, кільця з діаметром до 500 мм - свердління за кондуктором, зенкування, цекування, зенкерування.