Інструкція для посади "Свердлувальник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Свердлувальник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією свердлувальника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми, правила перевірки на точність верстатів, які обслуговує;
      - конструктивні особливості і правила застосування універсальних і спеціальних пристроїв;
      - будову складного контрольно-вимірювального інструменту і приладів;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування, доведення, установлення нормального і спеціального різального інструменту;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Свердлувальник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Свердлувальник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Свердлувальник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Свердлувальник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Свердлить, розсвердлює, зенкерує та розгортає отвори за 6 - 9-м квалітетами (2 - 3-м класами точності) в складних і відповідальних деталях, які розташовані в різних площинах.

2.2. Свердлить глибокі отвори в деталях різної конфігурації на глибину свердління понад 15 діаметрів свердла, а також на глибину понад 20 діаметрів свердла з застосуванням спеціальних напрямних пристроїв.

2.3. Свердлить отвори під різними кутами та в різних площинах, які потребують декількох установлень та великої точності направлення по осі отвору та відстані між центрами отворів.

2.4. Підрізає, розточує та нарізає різьбу у важкодоступних місцях.

2.5. Установлює великі деталі складної конфігурації, які потребують комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах.

2.6. Нарізає різьбу з діаметром понад 42 мм, а також різьбу, яка виконується за 7 - 8-м квалітетами (2 і 2а класами точності).

2.7. Налагоджує універсальні і спеціальні верстати з застосуванням складних пристроїв і установлює найвигідніші режими різання.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Свердлувальник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Свердлувальник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Свердлувальник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Свердлувальник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Свердлувальник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Свердлувальник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Свердлувальник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Свердлувальник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Свердлувальник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Свердлувальник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Бабки передні верстатів - свердління та розгортання отворів.

5.2. Деталі, вузли та зварні конструкції, великогабаритні та відповідальні складної конфігурації - свердління та підрізання отворів, зенкерування, розгортання та нарізання різьби.

5.3. Каретки супортів, супорти і коробки швидкостей верстатів - свердління, розгортання, нарізання різьби та підрізання.

5.4. Корпуси і кришки редукторів в складанні - розгортання отворів під циліндричні і конічні штифти.

5.5. Корпуси і кришки підшипників суднових в складанні - розгортання отворів під штифти і болти.

5.6. Корпуси і кришки підшипників суднових опорних з діаметром валу 500 мм та більше і опорних з діаметром валу 400 мм і більше - свердління і підрізання отворів на розняттях під болти для спарювання.

5.7. Кришки і фланці кабельних коробок з великою кількістю отворів - свердління отворів різних діаметрів, підрізання отворів з утворенням радіусів.

5.8. Кронштейни, напрямні основи та фундаменти виробів "Ш" і "К" - свердління і зенкерування отворів пневмоінструментом.

5.9. Матриці і пуансони штампів та основи кондукторів, пристрої великих розмірів та складної конфігурації - свердління отворів за розміткою в різних площинах.

5.10. Обід еластичної муфти валопроводу - свердління, зенкерування ступінчастих отворів.

5.11. Обойми дейдвудних сальників - свердління, зенкерування та розгортання отворів під пружини.

5.12. Плати друкарські IV групи складності - свердління, зенкування отворів.

5.13. Плити фундаментні великих розмірів - свердління отворів різних діаметрів за розміткою під установлення механізмів.

5.14. Фартухи токарних і інших верстатів - свердління та розгортання отворів.