Інструкція для посади "Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, конструкцію, взаємодію та процес розбирання і складання основних частин об'єктів рухомого складу, які ремонтує;
      - будову, призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - конструкцію універсальних і спеціальних пристроїв;
      - технічні умови на складання, випробування і регулювання вузлів і агрегатів рухомого складу;
      - систему допусків і посадок, квалітетів (класів точності) і параметрів шорсткості (класів чистоти оброблення).

1.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує та виготовляє деталі за 7 - 10 квалітетами (2 - 3-м класами точності).

2.2. Розбирає і складає основні вузли з різними типами посадок.

2.3. Визначає якість деталей і необхідний їх ремонт.

2.4. Притирає деталі.

2.5. З'єднує вузли та групи в умовах різних посадок, окрім напруженої і міцної.

2.6. Регулює і випробовує складені вузли.

2.7. Складає дефектні відомості.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Амортизатори, вентилятори і калорифери - розбирання, ремонт, складання.

5.2. Апарати фрикційні автозчеплення - знімання і установлення.

5.3. Блоки колісно-моторні - розбирання.

5.4. Болти призонні - висвердлювання, оброблення отворів.

5.5. Букси на підшипниках кочення - огляд, перевірка стану підшипників.

5.6. Візки локомотивів - складання.

5.7. Візки сталерозливальні - поточний ремонт.

5.8. Візки тепловозів, електровозів, мотор-вагонного рухомого складу - викочування, розбирання, підкатка.

5.9. Вкладиші повзунів по паралелях, вкладиші золотникових повзунів, буксові клини і наличники, клини поршневих і золотникових скалок та задньої головки поршневих і центрових дишел локомотивів - приганяння.

5.10. Втулки циліндрові і золотникові локомотивів - випресування.

5.11. Дизель-генераторна установка - знімання.

5.12. Диски гальмівні - складання і посадка на осі колісних пар.

5.13. Замки дверні рухомого складу - знімання, ремонт і установлення.

5.14. Елементи пароперегрівача локомотивів - знімання, ремонт, установлення, обпресування з перевіркою місця в колекторі та елементі.

5.15. Кільця ущільнювальні поршнів - знімання, установлення.

5.16. Кришки люків піввагонів та розширювачів паливної системи пасажирських вагонів - комплектування, складання з приганянням деталей.

5.17. Кришки пароповітряних насосів - притирання за місцем.

5.18. Кришки циліндрів, водяні насоси, труби, втулки циліндрові тепловозів - гідравлічне випробування.

5.19. Насоси водяні, масляні, паливні, турбокомпресори, повітронагнітачі, повітродувки, форсунки, кришки циліндрів дизеля - знімання, установлення.

5.20. Насоси для подавання води в паливну мережу - розбирання, ремонт, складання.

5.21. Насоси пароповітряні, компресори - знімання, установлення.

5.22. Передачі гальмові важільні - ремонт, складання.

5.23. Підвішування колискове і ресорне - ремонт, складання.

5.24. Підшипники дишлові та повзуни локомотивів - приганяння.

5.25. Поршні, золотники, редуктори парової машини вуглеподавальника локомотивів, дишла та їх підшипники - складання, установлення.

5.26. Прилади буферні пасажирських вагонів - ремонт.

5.27. Прилади зливні, впускні та запобіжні клапани цистерн вагонів - розбирання, ремонт, складання.

5.28. Прилади і повітропроводи гальмового та пневматичного устаткування - випробування на щільність з'єднання та усунення витоку повітря.

5.29. Приводи до розподільних валів, фільтри масляні щілинні, секції холодильників, маслоохолоджувачі, теплообмінники, котли підігрівання - розбирання, ремонт, складання.

5.30. Приводи карданні тягових електродвигунів - установлення.

5.31. Регулятори, паророзбірні колонки, запобіжні клапани циліндрів з випробуванням та регулюванням їх на пресі, запобіжні клапани котлів з регулюванням парою, дишлові валики і втулки, вентилі паророзподільних коробок вуглеподавальників, колектори пароперегрівачів, конуси інжекторів локомотивів - знімання, установлення.

5.32. Регулятори частоти обертання колінчастого валу дизеля з приводами - знімання та установлення.

5.33. Редуктори та приводи швидкостемірів, жалюзі вентиляцій - розбирання, ремонт, складання.

5.34. Сажоздувачі, вентилі, клапани парові, водозапірні тендерного баку з приводом, крани спускні котлів локомотивів - ремонт.

5.35. Форсунки нафтові локомотивів - складання, регулювання.

5.36. Форсунки паливні - опресування.

5.37. Циліндри гальмові - ревізія.

5.38. Шестерні приводів водяних та паливних насосів тепловозів - приганяння.

5.39. Штоки гальмових циліндрів - регулювання виходу.