Інструкція для посади "Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, призначення і взаємодію основних вузлів об'єктів рухомого складу, які ремонтує;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - основні властивості матеріалів, які обробляє;
      - допуски і посадки, квалітети (класи точності) і параметри шорсткості (класи чистоти оброблення);
      - види з'єднань деталей і вузлів;
      - технічні умови на регулювання і випробування механізмів.

1.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Ремонтує та виготовляє деталі за 11 - 12 квалітетами (4 - 5-м класами точності).

2.2. Розбирає допоміжні частини об'єкту рухомого складу, який ремонтує, в умовах тугої і ковзної посадок деталей.

2.3. Монтує та демонтує окремі прилади пневматичної системи.

2.4. З'єднує вузли з додержанням розмірів та їх взаєморозташування у разі рухомої посадки зі шплінтовим кріпленням.

2.5. Перевіряє дію пневматичного устаткування під тиском стиснутого повітря.

2.6. Регулює та випробовує окремі механізми.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Балки хитні колискового підвішування візків вагонів електросекцій, рукави струймоприймачів - знімання, установлення.

5.2. Будки машиніста паровозів - розбирання, комплектування, та складання деталей та вузлів.

5.3. Букси на підшипниках ковзання - огляд і заправлення.

5.4. Вентилятори, жалюзі, вентиляції, калорифери, амортизатири - знімання і установлення.

5.5. Візки паровозів - викочування, розбирання, підкатка.

5.6. Деталі рами і кузова вагону - знімання і установлення.

5.7. Диски гальмівні - розбирання.

5.8. Клапани зливних приладів цистерн вагонів - огляд і заправлення.

5.9. Крани кінцеві, роз'єднувальні, стоп-крани, пускові клапани затворів дверцят шурувального отвору топки, крани повітряні пісочниць - знімання, установлення.

5.10. Кришки оглядових люків на прокладках, кришки моторноосьових підшипників, кожухи зубчастої передачі тягових електродвигунів - знімання і установлення.

5.11. Манометри - знімання, установлення з перевіркою.

5.12. Мости тролейбусів - знімання і викочування.

5.13. Пластини трубок секцій холодильників тепловозів - установлення.

5.14. Площадки перехідні пружні, водоміри і термометри водяного опалення, грязевики котлів, умивальні чаші, вентилі і клапани промивальних пристроїв - знімання, ремонт, установлення.

5.15. Підвішування колискове і ресорне - знімання і розбирання.

5.16. Поршні і золотники паровозів - знімання і розбирання.

5.17. Приводи карданні тягових електродвигунів електровозів - знімання.

5.18. Рами вікон рухомого складу - знімання, ремонт, установлення.

5.19. Регулятори ходу насосів, регулятори тиску компресорів, гальмівні циліндри, клапани гальмового і пневматичного устаткування - знімання і установлення.

5.20. Скоби запобіжні, башмаки, колодки гальмівні - знімання, установлення.

5.21. Тяги прес-маслянок паровозів - виготовлення.

5.22. Устаткування гальмове трамваїв і тролейбусів - ремонт і складання вузлів.

5.23. Устаткування пісочниць та їх форсунки - ремонт.

5.24. Фільтри повітряні, паливні і масляні, повітроочищувачі, з'єднувальні трубки масло- і водопроводу - знімання, розбирання, очищення, складання і установлення.

5.25. Щитки димової коробки, прес-маслянки з приводом, водяні насоси, парові машини вуглеподавальників паровозів - знімання, установлення.