Інструкція для посади "Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості, призначення та взаємодію вузлів об'єктів рухомого складу, що ремонтує;
      - технічні умови на ремонт рухомого складу;
      - процес складання основних вузлів;
      - способи контролю складання та регулювання роботи вузлів.

1.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розбирає, ремонтує і складає вузли устаткування в умовах напружених та міцних посадок.

2.2. Виконує слюсарне оброблення деталей за 6 - 7-м квалітетами (1 - 2-м класами точності).

2.3. Перевіряє правильність складання вузлів.

2.4. Шабрує деталі з великими приганяльними площинами.

2.5. Регулює та випробовує складені вузли та механізми.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Агрегати дизелів тепловозів допоміжні - центрування.

5.2. Антивібратори - знімання, притирання конусів, установлення.

5.3. Блоки і картер дизеля - перевірка, шабрування, притирання посадочних буртів у блоці.

5.4. Блоки колісно-моторні - ремонт, заміна на скатоспускній канаві.

5.5. Букси на роликових підшипниках, тягові редуктори - повна ревізія.

5.6. Вали привідні з реверсивним пристроєм швидкостемірів - регулювання.

5.7. Вентилі електропневматичних гальм - ремонт, складання, випробування, регулювання.

5.8. Візки пасажирських вагонів з гідравлічними амортизаторами - ремонт.

5.9. Візки сталерозлівальні - капітальний ремонт.

5.10. Візки тепловозів, електровозів, мотор-вагонного рухомого складу, з'єднання візків - ремонт, складання.

5.11. Візки, інжектори, дишла та їх підшипники, колектори пароперегрівників, сальники поршневі однокільцеві, теж саме з чавунними ущільнювальними кільцями локомотивів - ремонт.

5.12. Втулки підшипників кочення - запресування.

5.13. Втулки циліндрові, проставочні кільця блоків, втулки шатунів, втулкові підшипники розподільних валів приводів клапанів дизелів і паливних насосів - випресування, запресування.

5.14. Гаситель коливань гідравлічний - розбирання, ремонт, складання, випробування, регулювання на стенді.

5.15. Гідропередача - розбирання, ремонт, складання.

5.16. Головки поршневих скалок, площини робочі куліс, камені кулісні, клапани зворотні та плунжери прес-маслянок, клапани регуляторів, кільця поршневі та золотникові по рівчаках - приганяння, протирання.

5.17. Двигуни тягові - установлення на шасі та регулювання конічних підшипників на тролейбус.

5.18. Дизель-генераторна установка - ставлення.

5.19. Золотники, поршні паророзподільної головки пароповітряних насосів - шабрування, притирання.

5.20. Камери стиснення в циліндрах дизелів - перевірка, регулювання зазорів.

5.21. Клапани компресорів та пароповітряних насосів - притирання.

5.22. Колісні пари - перетягування бандажів, перевірка та усування поздовжних і поперечних розбігів.

5.23. Конуси інжекторів - перевірка за калібрами, регулювання інжекторів парою під час випробування.

5.24. Кришки циліндрів, золотників, сухопарників, бокових лазів, підпоясникових люків локомотивів - притирання.

5.25. Машини холодильні та устаткування вагонів - розбирання, ремонт, складання.

5.26. Опори п'ятникові, підшипники моторно-осьові, передачі зубчасті - ревізія з замірянням зносу.

5.27. Передачі важільні, устаткування гальмове - випробування та регулювання.

5.28. Підшипники буксові та дишлові локомотивів - перевірка по центрах.

5.29. Підшипники шатунні, механізми системи охолодження вагонів рефрижераторних поїздів (секцій) - притирання, регулювання.

5.30. Пояски циліндрових втулок, блоків, вкладиші корінних і шатунних підшипників по шийках валів, втулки підшипників шатунів по пальцях поршнів, кришки і підшипники масляних насосів, підшипники валів і роторів турбокомпресорів і повітродувок тепловозів - приганяння, шабрування.

5.31. Приводи карданні тягових електродвигунів - розбирання, ремонт, складання.

5.32. Прилади гальмові, магістраль повітряна - ревізія.

5.33. Рами візків з колісно-моторними блоками - складання.

5.34. Установки дизель-генераторні рефрижераторних поїздів (секцій) та з централізованим електропостачанням - знімання, розбирання, ремонт і установлення.

5.35. Швидкостеміри, букси з підшипниками ковзання - розбирання, ремонт, складання.