Інструкція для посади "Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією слюсаря з ремонту рухомого складу 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання і установлення вузлів;
      - способи перевірки правильності складання комплексу вузлів та складальних груп об'єкту, який ремонтує;
      - методи перевірки на точність відремонтованого устаткування рухомого складу;
      - способи визначення пошкоджень деталей і методи їх відновлення.

1.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Перевіряє на точність, випробовує та здає відремонтоване устаткування.

2.2. Виявляє та запобігає дефектам складання всіх основних складальних груп.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Слюсар з ремонту рухомого складу 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Автозчеплювальні пристрої рухомого складу - ремонт.

5.2. Автоматика керування холодильниками тепловозів - перевірка, регулювання.

5.3. Блоки колісно-моторні, підшипники кочення-складання з підганянням зачеплення, випробування і регулювання зубчастої передачі, повна ревізія підшипників і ремонт.

5.4. Втулки магістрального поршня гальмового і пневматичного усаткування - випресування, запресування.

5.5. Вузли і агрегати на тепловозах - перевірка та випробування під час запускання дизеля.

5.6. Дзеркала гальмового устаткування - вивіряння та притирання до них золотників.

5.7. Дизель, компресор - перевірка шатунно-поршневої групи та газорозподілення.

5.8. Дизель-генераторна установка, гідропередача - регулювання з'єднання, центрування.

5.9. Механізми паророзподільні пароповітряних насосів, регулятори ходу насосів та тиску компресорів, крани машиніста, компресори - випробування та регулювання на стенді.

5.10. Паралелі і золотникові напрямні локомотивів - установлення і перевірка по осі циліндра.

5.11. Паророзподільні механізми на паровозах, поршні, золотники - перевірка і регулювання.

5.12. Передачі вертикальні локомотивів - ремонт, установлення з регулюванням.

5.13. Приводи гідростатичні регулятора, гідропередачі - ремонт, складання, перевірка, обкатка.

5.14. Приводи карданні та з поржнім валом тягових електродвигунів - налагодження і регулювання.

5.15. Регулятори частоти обертання колінчастого валу дизеля - розбирання, ремонт, складання.

5.16. Ресорна підвіска візків - регулювання.

5.17. Ротори турбокомпресорів - випробування.

5.18. Турбогенератори локомотивів, прес-маслянки - випробування під час запускання двигуна.

5.19. Швидкостеміри - випробування і регулювання на стенді.