Інструкція для посади "Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Наявність свідоцтва диспетчера управління повітряним рухом. Стаж роботи за фахом в цивільній авіації: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років. Знання англійської мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - Статут Украероруху (головного підприємства);
      - Положення про використання повітряного простору України;
      - Положення про об'єднану цивільно-військову систему організації повітряного руху України;
      - нормативно-правові акти України та організаційно-розпорядчі документи МТУ, Укравіатрансу, Украероруху, які визначають порядок діяльності Украероруху (головного підприємства);
      - стандарти і рекомендовану практику міжнародних організацій цивільної авіації стосовно організації обслуговування повітряного руху;
      - сучасні методи управління;
      - порядок укладання і виконання господарських договорів;
      - вітчизняні і світові досягнення науки і сучасних технологій відповідно до галузі виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці й управління;
      - методи та принципи менеджменту, маркетингу, комерційної діяльності, основи податкової справи;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - правила експлуатації персонального комп'ютера;
      - правила охорони праці, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

1.4. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та контролює роботу безпосередньо підпорядкованих йому працівників відповідно до вимог їх посадових інструкцій, затверджених планів роботи відділу та дирекції з обслуговування повітряного руху, розпоряджень директора або його заступника за відповідним напрямом роботи.

2.2. Забезпечує у межах своєї компетенції функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України.

2.3. Бере участь у роботі міжвідомчих комісій та робочих груп з розроблення проектів нормативно-правових актів з питань функціонування об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (за дорученням директора з обслуговування повітряного руху).

2.4. Розробляє проекти нормативно-правових актів з питань використання повітряного простору, обслуговування повітряного руху, метеорологічного та аеронавігаційного забезпечення, що належать до його компетенції, а після затвердження забезпечує їх упровадження.

2.5. Забезпечує своєчасне і точне виконання рішень, розпоряджень і вказівок керівників.

2.6. Розробляє вимоги щодо модернізації систем обслуговування повітряного руху та вдосконалення технічних засобів, які використовуються для обслуговування повітряного руху, навігації, метеорологічного забезпечення, спостереження і зв'язку.

2.7. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку працівників відділу.

2.8. Контролює виконавчу дисципліну: виконання доручень, планів роботи відділу, регіональних структурних підрозділів та служб обслуговування повітряного руху у сфері планування та розвитку систем обслуговування повітряного руху.

2.9. Розробляє щомісячні та річні плани роботи відділу та забезпечує рівномірне навантаження працівників відділу.

2.10. Проводить робочі наради з керівниками польотів, старшими диспетчерами регіональних структурних підрозділів, служб обслуговування повітряного руху та Украероцентру з питань організації планування і обслуговування повітряного руху.

2.11. Узгоджує інструкції з виконання польотів (використання повітряного простору) у районі аеродромів (аеровузлів), з експлуатації полігонів, пунктів запуску кулепілотів тощо.

2.12. За дорученням директора з обслуговування повітряного руху взаємодіє з питань, що стосуються компетенції відділу, з відповідними органами і організаціями України та інших іноземних держав.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу дирекції з обслуговування повітряного руху несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.