Інструкція для посади "Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти державної влади, вказівки керівників, які регулюють порядок діяльності дирекції з технічного забезпечення;
      - профіль, спеціалізацію і особливості структури підприємства;
      - перспективи розвитку підприємства за напрямами діяльності відділу;
      - можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів з технічного забезпечення обслуговування повітряного руху;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з питань діяльності відділу;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів.

1.4. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво відділом дирекції з технічного забезпечення.

2.2. Забезпечує організацію та виконання робіт за напрямами: експлуатація радіотехнічного обладнання та авіаційного електрозв'язку, розвиток та модернізація радіотехнічних засобів, розробка та впровадження нових технологій, нормативне забезпечення, експлуатація комп'ютерних мереж та технологій.

2.3. Визначає науково-технічну політику розвитку за напрямами діяльності відділу.

2.4. Забезпечує реалізацію планів підприємства за напрямами діяльності.

2.5. Організовує роботу відділу та ефективну взаємодію суміжних відділів та експлуатаційних підрозділів підприємства.

2.6. Проводить роботу з удосконалення функціонування підприємства, удосконалення організації технічного забезпечення з обслуговування повітряного руху за напрямами діяльності відділу.

2.7. Організовує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про роботу відділу.

2.8. Узагальнює та розповсюджує передові технології з технічного забезпечення обслуговування повітряного руху.

2.9. Забезпечує організацію експлуатації технічних засобів обслуговування повітряного руху експлуатаційними підрозділами підприємства згідно з встановленими нормами.

2.10. Здійснює підбір кадрів працівників відділу.

2.11. Подає пропозиції до заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни.

2.12. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників відділу.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу дирекції з технічного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.