Інструкція для посади "Начальник служби перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби перевезень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Стаж роботи за фахом: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних перевезень - знання іноземної мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO, накази, інструкції та інші організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства, що регламентують організацію перевезень;
      - льотно-технічні дані повітряних суден, що експлуатуються, характеристики трас, аеропортів;
      - методичні положення щодо складання розкладу руху повітряних суден, план перевезень авіакомпанії;
      - методи визначення економічної ефективності введення нових повітряних ліній, змінення частоти руху та типів повітряних суден;
      - правила застосування авіаційних тарифів;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід, перспективи розвитку в галузі вантажних авіаперевезень;
      - основні положення трудового законодавства;
      - основи економіки, наукової організації праці, організації виробництва та управління;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби перевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби перевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби перевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби перевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Несе особисту відповідальність за виконання завдань і функцій службою перевезень.

2.2. Координує діяльність служби з іншими підрозділами авіапідприємства.

2.3. Організовує професійну підготовку та навчання з охорони праці працівників служби, забезпечує виконання ними трудової і технологічної дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.4. Здійснює контроль за дотриманням правил авіаційної безпеки персоналом служби, забезпечує організацію робіт та нормальні, безпечні санітарно-гігієнічні умови праці працівників служби, організовує роботу по забезпеченню безпечних умов праці.

2.5. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO і контролює діловодство служби, забезпечує конфіденційність у роботі служби.

2.6. Вживає заходів щодо збереження вантажів, які перевозяться повітряними суднами авіакомпанії, а також матеріальних цінностей авіакомпанії, що знаходяться в користуванні служби.

2.7. Вирішує питання в межах своєї компетенції, дає розпорядження, рекомендації, обов'язкові для виконання підлеглими йому працівниками.

2.8. Коригує застосування тарифів, виходячи з умов ринку.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби перевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби перевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби перевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби перевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби перевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби перевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби перевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби перевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби перевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби перевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби перевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби перевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби перевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби перевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби перевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби перевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.