Інструкція для посади "Начальник служби перевезень та руху флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби перевезень та руху флоту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються питань експлуатації флоту;
      - організацію комерційної роботи на водному транспорті;
      - економіку, організацію праці та управління транспортним процесом;
      - передовий досвід організації роботи флоту;
      - транспортне право;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила охорони праці;
      - виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо захисту навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби перевезень та руху флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби перевезень та руху флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби перевезень та руху флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби перевезень та руху флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво та несе відповідальність за діяльність служби експлуатації флоту.

2.2. Організовує рівномірне та ритмічне виконання планів перевезень згідно з установленими обсягами, графіком руху та технічним планом.

2.3. Розробляє організаційно-технічні плани щодо забезпечення виконання плану перевезень, покращення експлуатаційних показників роботи флоту, зниження собівартості та підвищення рентабельності перевезень вантажів та здійснює контроль за їх виконанням.

2.4. Організовує розроблення планів експлуатаційної роботи, технічних та технологічних норм використання флоту, графіків і розкладів руху суден та їх пов'язування з обробленням суден у портах та на причалах клієнтури.

2.5. Вивчає, узагальнює та організовує впровадження в практику передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з експлуатації флоту, прогресивної технології, організації праці плавскладу та комплексного обслуговування флоту.

2.6. Контролює виконання плану розстановки флоту на пункти зимового відстою та ремонту.

2.7. Бере участь у підбиранні та розставлянні експлуатаційних кадрів та плавскладу, веде роботу щодо зміцнення трудової та виробничої дисципліни.

2.8. Контролює на суднах виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.9. Організовує ведення обліку та встановленої звітності з експлуатаційної роботи, виконання суднами планів перевезення вантажів та економічних показників.

2.10. Організовує діяльність капітанів-наставників щодо забезпечення безпечних умов праці суднових екіпажів.

2.11. Керує працівниками служби.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби перевезень та руху флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби перевезень та руху флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби перевезень та руху флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби перевезень та руху флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби перевезень та руху флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби перевезень та руху флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби перевезень та руху флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби перевезень та руху флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби перевезень та руху флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби перевезень та руху флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.