Інструкція для посади "Начальник служби пасажирських перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби пасажирських перевезень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються питань експлуатації пасажирського флоту;
      - організацію комерційної роботи на водному транспорті;
      - правила перевезень пасажирів;
      - технічні дані флоту;
      - діючі тарифи;
      - організацію зв'язку в межах пароплавства;
      - норми постачання суден;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - передовий досвід організації пасажирських перевезень;
      - транспортне право;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту, заходи щодо охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби пасажирських перевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби пасажирських перевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби пасажирських перевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби пасажирських перевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу служби, спрямовуючи її на своєчасне та якісне виконання планів перевезень та обслуговування пасажирів.

2.2. Забезпечує оптимальне розставлення пасажирських суден по лініях та їх ефективне використання.

2.3. Здійснює оперативний контроль за режимом роботи пасажирського флоту та раціональним використанням його пасажиромісткості.

2.4. Контролює виконання лінійними підприємствами чинного законодавства, наказів та інструкцій пароплавства (судноплавної компанії) з питань перевезень вантажу та пасажирів.

2.5. Складає необхідні договори та угоди щодо розширення кількості послуг, що надаються пасажирам, та покращання довідково-інформаційної роботи.

2.6. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації пасажирських перевезень та створює умови для його впровадження в практику роботи пароплавства.

2.7. Бере участь у розгляді аварій та аварійних випадків на пасажирських суднах, розробленні заходів щодо їх усунення.

2.8. Організовує ведення обліку та установленої звітності, пов'язаних з перевезенням пасажирів.

2.9. Здійснює контроль за правильною організацією служби на суднах, вокзалах та причалах, бере участь у розробленні та проведенні заходів щодо запобігання виробничому травматизму під час виконання робіт, пов'язаних з перевезенням та обслуговуванням пасажирів.

2.10. Веде роботу зі зміцнення трудової та виробничої дисципліни, виконання правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Стежить за своєчасним підготуванням та поставленням суден на ремонт, надає у цьому допомогу.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби пасажирських перевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби пасажирських перевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби пасажирських перевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби пасажирських перевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби пасажирських перевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби пасажирських перевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби пасажирських перевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби пасажирських перевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби пасажирських перевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби пасажирських перевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.