Інструкція для посади "Начальник служби оперативно-виробничої", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 6. Видобування нафти та природного газу", що затверджен Міністерством палива і енергетики України 28.07.1999 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби оперативно-виробничої" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань оперативного управління виробництвом;
      - технологію виробничого процесу;
      - організацію оперативного обліку виробництва;
      - економіку, організацію виробництва, праці та управління;
      - законодавство про охорону надр і навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник служби оперативно-виробничої призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби оперативно-виробничої підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби оперативно-виробничої керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби оперативно-виробничої під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує діяльністю оперативно-виробничої служби (ОВС) з виконання виробничого завдання, забезпечення безаварійної роботи устаткування, газових свердловин, шлейфів та інших допоміжних об'єктів установки комплексної підготовки газу.

2.2. Забезпечує роботу установки комплексної підготовки газу, газових і газоконденсатних свердловин та інших виробничих об'єктів відповідно до встановлених технологічних режимів і правил технічної експлуатації.

2.3. Здійснює постійний контроль за станом виробничих об'єктів, вживає заходів щодо поліпшення використання фонду газових і газоконденсатних свердловин.

2.4. Бере участь у розробленні завдань з видобування нафти, газу і газового конденсату, забезпечує своєчасне їх виконання.

2.5. Визначає потребу і контролює своєчасне матеріально-технічне і транспортне забезпечення.

2.6. Організовує безпечне застосування отруйних, їдких, вибухо- і вогненебезпечних речовин, а також забезпечує знешкодження стічних вод, виробничих відходів відповідно до санітарних правил і норм.

2.7. Веде оперативно-технічну документацію.

2.8. Своєчасно подає у центральну виробничо-диспетчерську службу добову інформацію про результати діяльності виробничих об'єктів.

2.9. Веде профілактичну роботу щодо запобігання пожежам, нещасним випадкам.

2.10. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві і виявляє причини, які спричинили їх; вживає заходів щодо запобігання виробничого травматизму.

2.11. Контролює виконання робіт з реконструкції та будівництва виробничих об'єктів.

2.12. Забезпечує виконання заходів з охорони навколишнього середовища.

2.13. Організовує впровадження нової техніки у виробництво.

2.14. Керує робітниками служби.

2.15. Забезпечує ведення встановленої технічної та звітної документації.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби оперативно-виробничої має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби оперативно-виробничої має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби оперативно-виробничої має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби оперативно-виробничої має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби оперативно-виробничої має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби оперативно-виробничої має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби оперативно-виробничої має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби оперативно-виробничої має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби оперативно-виробничої має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби оперативно-виробничої несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.