Інструкція для посади "Головний штурман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний штурман" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління та системи управління якістю. Наявність свідоцтва штурмана цивільної авіації I класу. Стаж роботи за професію штурмана авіаційного загону або штурмана-інспектора - не менше 3 років. У разі виконання міжнародних польотів знання іноземної мови в обсязі, передбаченому програмою спеціальної підготовки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO;
      - накази, постанови, керівництва, інструкції та інші керівні документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, авіапідприємства (навчального закладу), які регламентують роботу штурманської служби;
      - теорію та техніку літаководіння;
      - авіаційну техніку та наземні засоби забезпечення польоту;
      - методики навчання льотного складу літаководінню;
      - організацію планування та штурманського забезпечення польоту;
      - рівень штурманської підготовки складу, що навчається;
      - маршрути (райони) польотів, їх географічні та кліматичні особливості;
      - ступінь оснащення навігаційними засобами;
      - приладове та навігаційне устаткування повітряних суден, методи застосування навігаційних засобів і забезпечення літаководіння за установленими маршрутами та схемами польотів;
      - правила зберігання і користування документами аеронавігаційної інформації і польотними картами;
      - необхідну довідкову документацію, підготовку польотних карт;
      - правила обачності, фразеології радіообміну і ведення радіозв'язку;
      - основи трудового законодавства;
      - передовий вітчизняний та закордонний досвід в галузі штурманської підготовки льотного складу, перспективи розвитку штурманського забезпечення польотів;
      - положення про льотну службу, основи наукової організації праці, організацію виробництва та управління;
      - правила робочого часу та часу відпочинку екіпажів повітряних суден цивільної авіації України;
      - норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

1.4. Головний штурман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний штурман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний штурман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний штурман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує роботою штурманської служби, навчальним закладом.

2.2. Організовує та контролює штурманське забезпечення польотів, забезпечення екіпажів повітряних суден аеронавігаційною інформацією та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO, якість проведення штурманської підготовки польотів, розбори польотів, аналіз польотної документації, навчання льотного складу підрозділів, слухачів, курсантів навчального закладу за всіма видами штурманської підготовки.

2.3. Організовує та проводить з командно-льотним складом, інструкторським та викладацьким складом авіаційного підприємства, навчального закладу, а також керівним складом служби руху методичні заняття з питань повітряної навігації та організації штурманського забезпечення польотів.

2.4. Виконує безпосередньо в польоті та за допомогою засобів об'єктивного контролю та аналізу польотної документації перевірку штурманської підготовки та техніки літаководіння командно-льотного, льотно-інструкторського та вибірково льотного складу.

2.5. Забезпечує складання та контролює правильність схем маневрування повітряних суден у районі аеродрому, штурманських описів маршрутів та зон пілотування для навчальних, а також методичних рекомендацій з застосування засобів літаководіння.

2.6. Розслідує випадки втрати орієнтування, порушень порядку використання повітряного простору та авіаційних подій, викликаних незадовільним штурманським забезпеченням польотів, проводить розбори з льотним складом.

2.7. Розроблює та вживає заходів із штурманського забезпечення безпеки польотів, проводить розбори з льотним складом.

2.8. Розроблює та вживає заходів із штурманського забезпечення безпеки польотів.

2.9. Бере участь у розробленні інструкцій з виконання польотів в районах аеродромів та аеровузлів, за видами авіаційних робіт, а також зі складання аеронавігаційного опису місцевих повітряних ліній.

2.10. Виконує контроль за станом обліку, зберігання та забезпечення підприємств навчальних підрозділів необхідним штурманським обладнанням, польотними картами та посібниками з літаководіння.

2.11. Узагальнює та поширює передовий досвід літаководіння, штурманської підготовки льотного складу експлуатації навігаційних засобів.

2.12. Організовує своєчасне надання звітності зі штурманської служби.

2.13. Виконує погашення талонів порушень у осіб командно-льотного та льотного складу підрозділів і навчальних закладів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний штурман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний штурман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний штурман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний штурман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний штурман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний штурман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний штурман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний штурман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний штурман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний штурман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний штурман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний штурман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний штурман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний штурман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний штурман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний штурман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.