Інструкція для посади "Головний штурман", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний штурман" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією капітана - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила, положення, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з судноводіння і технічної експлуатації флоту;
      - теорію та будову суден, теорію та практику судноводіння (навігацію, загальну та спеціальну лоцію), засоби навігаційної обстановки басейну, особливості плавання по лініях роботи флоту;
      - склад флоту пароплавства та його експлуатаційні особливості;
      - експлуатаційно-технічні дані навігаційно-штурманського устаткування (приладів і засобів судноводіння), найновіші досягнення науки і техніки в галузі судноводіння на Україні та за кордоном;
      - Кодекс торгового мореплавання;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах, правила технічної експлуатації флоту;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - основи трудового законодавства, правила й норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Головний штурман призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний штурман підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний штурман керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний штурман під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво штурманською службою на суднах пароплавства.

2.2. Забезпечує впровадження нової навігаційної техніки на суднах і сучасних методів судноводіння.

2.3. Організовує їх вивчення і правильне використання судноводійним складом.

2.4. Здійснює контроль за забезпеченням суден навігаційними картами, посібниками та іншою навігаційно-штурманською документацією, штурманським майном, електрорадіонавігаційним приладдям і складає на них заявки.

2.5. Стежить за коригуванням карт.

2.6. Розробляє настанови та інструкції з організації штурманської служби на суднах і практичні рекомендації з безпеки судноводіння.

2.7. Бере участь у розгляданні технічних завдань і проектів суден, гідрометеорологічних, штурманських і електрорадіонавігаційних приладів, систем судноводіння і регулювання руху суден.

2.8. Стежить за забезпеченням інформації судноводіїв щодо прогнозів погоди (штормового попередження), а також за станом шляхових умов.

2.9. Бере участь у роботі комісії з розгляду аварій і аварійних випадків навігаційного характеру, аналізує причини і разом з іншими службами розробляє і здійснює заходи щодо їх запобігання.

2.10. Контролює виконання судноводійним складом наказів, інструкцій, правил і постанов з питань судноводіння і безпеки плавання.

2.11. Вивчає ділові якості судноводійного складу, бере участь у проведенні роботи з підвищення кваліфікації розстановки судноводійних кадрів.

2.12. Організовує роботу капітанів-наставників з перевірки на суднах організації штурманської служби.

2.13. Забезпечує впровадження на суднах нових технічних засобів і прогресивних методів судноводіння.

2.14. Періодично виходить у рейси на суднах пароплавства для перевірки та відпрацювання організації штурманської служби.

2.15. Контролює додержання правил охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також трудової і виробничої дисципліни.

2.16. Узагальнює та впроваджує в практику роботи суден передовий вітчизняний і зарубіжний досвід судноводіння.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний штурман має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний штурман має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний штурман має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний штурман має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний штурман має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний штурман має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний штурман має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний штурман має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний штурман має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний штурман несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний штурман несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний штурман несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний штурман несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний штурман несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний штурман несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний штурман несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.