Інструкція для посади "Фахівець із спеціалізованого обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із спеціалізованого обслуговування" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Без вимог до стажу роботи. Знання іноземної мови в обсязі, передбаченому встановленими вимогами. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі, нормативно-правові акти органів державної влади, галузеві нормативні й методичні матеріали, що регламентують розвиток санаторно-курортного обслуговування та туризму, рекреаційні ресурси України;
      - основи організації охорони здоров'я, загальної і соціальної психології, специфіки маркетингу в галузі санаторно-курортного обслуговування, рекреаційних послуг;
      - методи вивчення мотивації користувачів санаторно-курортних послуг;
      - порядок розгляду й підготовки рекламної документації;
      - основи ділового спілкування та етикету;
      - правила й норми з охорони праці та виробничої санітарії;
      - державну мову та одну з міжнародних мов.

1.4. Фахівець із спеціалізованого обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із спеціалізованого обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із спеціалізованого обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із спеціалізованого обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Планує та виконує роботу під керівництвом начальника структурного підрозділу, аналізує результати діяльності та послуг, що надаються в пансіонатах, санаторіях, базах відпочинку та складає перелік лікувально-профілактичних процедур різного рівня складності.

2.2. Здійснює підбір інформації щодо нових методик та рекомендацій на санаторно-курортне лікування.

2.3. Бере участь у плануванні та організації лікування та відпочинку клієнтів.

2.4. Відслідковує сучасні тенденції лікувально-оздоровчого режиму.

2.5. Аналізує показники робіт лікувально-курортних закладів.

2.6. Проводить маркетингові дослідження щодо лікувально-курортних послуг.

2.7. Вирішує питання з надання інформаційних послуг клієнтам щодо оздоровчо-туристичного циклу курортно-лікувальних закладів.

2.8. Надає консультативно-методичну допомогу представникам туристичних підприємств у межах своєї компетенції.

2.9. Подає пропозиції щодо вдосконалення якості курортно-санаторних послуг на основі вивчення сучасного зарубіжного й вітчизняного досвіду та відгуків користувачів цих послуг.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із спеціалізованого обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із спеціалізованого обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.