Інструкція для посади "Фахівець з методів розширення ринку збуту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з методів розширення ринку збуту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - провідний фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра або спеціаліста стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту I категорії не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням категорії "провідний фахівець-аналітик". Фахівець з методів розширення ринку збуту I категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту II категорії не менше 1 року, для спеціаліста - не менше 2 років, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням I категорії. Фахівець з методів розширення ринку збуту II категорії: повна вища освіта (магістр, спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; для магістра - без вимог до стажу роботи, для спеціаліста - стаж роботи за професією фахівця з методів розширення ринку збуту не менше 1 року, кваліфікаційна атестація на виробництві з присвоєнням II категорії. Фахівець з методів розширення ринку збуту: повна вища освіта (спеціаліст) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Торгівля", "Менеджмент"; без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність;
      - нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів;
      - правила застосування штрих-кодів та сучасних комп'ютерних технологій у системі збуту;
      - порядок проведення оптово-промислових ярмарків;
      - кон'юнктуру товарного ринку та фактори, які впливають на її формування;
      - джерела інформації про торговельну кон'юнктуру, закономірності та тенденції формування потреб населення;
      - методи прогнозування попиту на окремі групи товарів;
      - принципи та методи кількісного вимірювання показників оцінки задоволення потреб споживачів;
      - основи зобов'язального та договірного права;
      - державну та міжнародну системи класифікації товарів та послуг;
      - категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг й торгівлі;
      - методику та методи визначення ефективності маркетингової діяльності;
      - міжнародні правила щодо тлумачення торгових термінів "Інкотермс";
      - основи товарознавства;
      - методи економічного та статистичного аналізу;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Фахівець з методів розширення ринку збуту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з методів розширення ринку збуту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з методів розширення ринку збуту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з методів розширення ринку збуту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Аналізує та оцінює ефективність діючих структур збутових каналів.

2.2. Проводить сегментування ринку за групами споживачів, параметрами продукції, основними конкурентами.

2.3. Здійснює дослідження та оцінку потреб споживачів, складає короткострокові і довгострокові прогнози потреб і переваг споживачів.

2.4. Розробляє заходи щодо активізації попиту та стимулювання збуту, визначає бюджет на просування товарів на ринок.

2.5. Інформує про майбутні споживацькі потреби та переваги щодо іміджу нових товарів.

2.6. Планує та реалізує заходи з впровадження нових видів послуг та сервісного обслуговування відповідно до потреб споживачів та стимулювання продажу товарів.

2.7. Обгрунтовує напрямки асортиментної політики підприємства з урахуванням особливостей різних сегментів ринку.

2.8. Розробляє рекомендації щодо підвищення рівня конкурентоспроможності наявних товарів.

2.9. Установлює господарські зв'язки з партнерами по комерційній діяльності, підготовляє та укладає угоди на виробництво та постачання товарів.

2.10. Обгрунтовує ефективні напрями організації оптової закупівлі та оптового продажу товарів в умовах конкуренції.

2.11. Вибирає методи формування каналів збуту та умов реалізації, стимулювання збуту, контролю за збутом товарів і наданням послуг.

2.12. Оцінює ефективність комерційних угод за конкретними діючими договорами і контрактами.

2.13. Формує інформаційно-аналітичну базу даних, пропонує альтернативні варіанти управлінських рішень з проблем розширення ринків збуту.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з методів розширення ринку збуту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з методів розширення ринку збуту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.