Інструкція для посади "Фахівець з найму робочої сили", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з найму робочої сили" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією, пов'язаною з кадровими питаннями: для спеціаліста - не менше 1 року, бакалавра - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство про працю;
      - постанови, накази, розпорядження, положення, інструкції та інші керівні документи, що стосуються роботи з кадрами та працевлаштування;
      - порядок оформлення, прийому і звільнення працівників, укладання трудових договорів, контрактів;
      - оформлення дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв;
      - основи соціології праці та передовий досвід роботи з кадрами;
      - правила користування комп'ютером, сучасні комп'ютерні технології оброблення інформації та системи керування базами даних;
      - діловодство.

1.4. Фахівець з найму робочої сили призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з найму робочої сили підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з найму робочої сили керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з найму робочої сили під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Займається пошуком працівників на вакантні посади, укладенням трудових договорів для виконання певної роботи за дорученням роботодавців та підприємств усіх форм власності.

2.2. Здійснює пошук та підбір вакантних робочих місць для осіб, які шукають роботу, за їх дорученням.

2.3. Проводить консультації щодо планів професійної підготовки.

2.4. Обговорює з підприємствами та організаціями необхідні кваліфікаційні вимоги та інші характеристики для найманих працівників, з якими передбачається укладення договору.

2.5. Здійснює пошук працівників, які мають певну та потрібну кваліфікацію, і виконує всі необхідні під час цього формальності відповідно до чинного законодавства.

2.6. Забезпечує відповідність укладених договорів з найму до правових вимог та їх підписання.

2.7. Перевіряє наявність та чинність дипломів, посвідчень, сертифікатів, кваліфікаційних свідоцтв та інших документів, що підтверджують кваліфікацію працівника, необхідну для виконання певних обов'язків.

2.8. Проводить анкетування та співбесіди з кандидатами, виявляє рівень кваліфікаційних знань.

2.9. Стежить за тим, щоб особи, яких відібрали, мали рівень освіти та професійний досвід відповідно до вимог роботодавця.

2.10. Формує базу даних кандидатів на вакантні посади та здійснює її своєчасне оновлення.

2.11. Оформляє індивідуальні контракти між фахівцями та роботодавцями.

2.12. Веде необхідну документацію.

2.13. Вивчає та використовує передовий досвід роботи з кадрами.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з найму робочої сили має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з найму робочої сили має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з найму робочої сили має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з найму робочої сили має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з найму робочої сили має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з найму робочої сили має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з найму робочої сили має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з найму робочої сили має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з найму робочої сили має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з найму робочої сили несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.