Інструкція для посади "Фахівець з маркетингу порту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з маркетингу порту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр): для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з маркетинговою діяльністю, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні матеріали стосовно маркетингу в сфері водного транспорту;
      - профіль, спеціалізацію й особливості організаційної структури порту, перспективи його розвитку;
      - вітчизняні й світові тенденції технологічного, економічного та соціального розвитку портів;
      - досвід завоювання конкурентних позицій на світових і регіональних ринках;
      - кон'юнктуру внутрішнього та зовнішнього ринку;
      - умови оброблення й обслуговування суден в портах;
      - способи проведення маркетингових досліджень;
      - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможних заходів у сфері надання портових послуг;
      - ринкові методи господарювання, закономірності й особливості розвитку економіки;
      - логістику;
      - основи менеджменту;
      - порядок ціноутворення та цінову політику;
      - організацію рекламної справи;
      - форми облікових документів та порядок складання звітності;
      - технічні засоби збору та оброблення інформації;
      - етику ділового спілкування;
      - порядок укладання і виконання договорів;
      - основи організації праці й управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Фахівець з маркетингу порту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з маркетингу порту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з маркетингу порту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з маркетингу порту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує розробку та впровадження заходів з маркетингової стратегії порту на основі вивчення існуючих вантажопотоків, їх прогнозування, формування та економічного обгрунтування.

2.2. Розробляє плани маркетингових досліджень та рекламних кампаній.

2.3. Вивчає ринок портових послуг, тенденції його розвитку.

2.4. Здійснює аналіз діяльності конкурентів.

2.5. Досліджує тарифну політику в галузі та бере участь в коригуванні тарифної політики порту.

2.6. Розробляє методи та засоби збору і систематизації інформації.

2.7. Організовує та здійснює збирання даних згідно з планами маркетингу порту.

2.8. Проводить попереднє вивчення реальних та потенційних споживачів.

2.9. Розробляє кошториси витрат щодо маркетингу та рекламних кампаній порту.

2.10. Веде облік витрат на маркетинг та рекламу за встановленою формою.

2.11. Здійснює розробку рекламно-інформаційних заходів та матеріалів, у тому числі їх художнє оформлення.

2.12. Оформляє договірну документацію на виготовлення рекламної продукції.

2.13. Бере участь у розробленні фірмового стилю порту та фірмового оформлення рекламної продукції.

2.14. Вивчає, узагальнює та систематизує ефекти від різноманітних видів реклами.

2.15. Бере участь у просуванні на ринок нових тенденцій у сфері надання портових послуг та визначає можливості порту щодо виходу на перспективні ринки.

2.16. Організовує та контролює інформаційно-статистичну роботу, пов'язану з накопиченням і обробленням маркетингової інформації.

2.17. Підтримує постійні ділові контакти з джерелами маркетингової інформації.

2.18. Складає договори зі сторонніми організаціями щодо інформаційного обслуговування.

2.19. Сприяє обміну маркетинговою інформацією між підрозділами порту.

2.20. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.21. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з маркетингу порту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з маркетингу порту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з маркетингу порту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з маркетингу порту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з маркетингу порту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з маркетингу порту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з маркетингу порту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з маркетингу порту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з маркетингу порту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з маркетингу порту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.