Інструкція для посади "Приймальник замовлень 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник замовлень 2-го розряду" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта та прискорене курсове або індивідуальне навчання з присвоєнням кваліфікації продавця продовольчих (непродовольчих) товарів 2 розряду з формуванням відповідних умінь і навичок для виконання роботи приймальника замовлень. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - порядок оформлення замовлень;
      - перелік послуг, що надаються, тарифи на них;
      - час приймання і видавання замовлень;
      - правила продажу товарів на замовлення та вдома у покупців;
      - правила продажу товарів поштою;
      - вимоги правил продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів;
      - правила експлуатації сучасних технічних засобів зв'язку;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Приймальник замовлень 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник замовлень 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник замовлень 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник замовлень 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає замовлення від споживачів на товари, кулінарну продукцію, кондитерські вироби, комплектування та оформлення подарункових і святкових наборів.

2.2. Оформляє замовлення на бланку замовлення у двох примірниках із зазначенням найменування суб'єкта господарювання, назви товару, його ціни, кількості, загальної вартості товару, вартості послуг, що надаються додатково, дати (часу) виконання замовлення тощо.

2.3. Виписує на непродовольчі товари товарний чек із зазначенням усіх належних реквізитів.

2.4. Попереджає та пропонує споживачу, у разі відсутності якогось замовленого товару, відповідну заміну.

2.5. Визначає термін виконання замовлення.

2.6. Розподіляє і направляє відповідно оформлені замовлення у відділи комплектування.

2.7. Приймає замовлення за абонованими телефонами, вдома у споживачів.

2.8. Контролює виконання замовлень.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник замовлень 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник замовлень 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник замовлень 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник замовлень 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник замовлень 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник замовлень 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник замовлень 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник замовлень 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник замовлень 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник замовлень 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.