Інструкція для посади "Приймальник замовлень на похоронне обслуговування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник замовлень на похоронне обслуговування" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта, одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила приймання і видачі замовлень;
      - порядок оформлення рахунків-замовлень на ритуальні послуги та вироби, чинні прейскуранти цін на ритуально-похоронні послуги та вироби;
      - правила і норми охорони праці та виробничої санітарії.

1.4. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає та оформлює замовлення на виконання різних видів ритуально-похоронних послуг, виготовлення виробів ритуального призначення.

2.2. Приймає від замовника плату за виконання замовлень згідно з прейскурантом цін, в установленому порядку здає виручку до каси підприємства.

2.3. Дає інформацію про послуги, що надаються, асортимент та ціну виробів ритуального призначення, графіки роботи підрозділів ритуальної служби.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник замовлень на похоронне обслуговування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.