Інструкція для посади "Приймальник замовлень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник замовлень" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - державні стандарти та технічні умови;
      - прейскуранти (тарифи) на послуги;
      - найменування, види, ступінь зношення, забруднення та інші якісні характеристики виробів;
      - види технологічного оброблення;
      - види, марки, найменування, будову та принцип роботи виробів, приладів;
      - методику перевірки лому коштовних металів та виду каменів;
      - правила оформлення документації щодо приймання та видавання замовлень;
      - ведення книжки обліку руху замовлень;
      - порядок приймання, зберігання та здавання коштів;
      - правила використання технічних засобів;
      - основи організації праці.

1.4. Приймальник замовлень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник замовлень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник замовлень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник замовлень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Приймає від населення замовлення на побутові послуги.

2.2. Визначає згідно з установленими правилами приймання найменування виробу, обсяг робіт, процент зношення, окремі дефекти, укомплектованість виробів, кількість та інші ознаки, ступінь забруднення, тривкість пофарбування, якість білизни, яку приймає для прання.

2.3. Визначає дефекти і обсяги ремонтних робіт ювелірних виробів, побутових машин, приладів, годинників, радіотелевізійної апаратури, транспортних засобів.

2.4. Оформлює на прийняті замовлення квитанції з визначенням вартості виконуваних робіт згідно із чинними прейскурантами; визначає строк виконання робіт і контролює їх додержання.

2.5. Розподіляє і направляє прийняті замовлення на фабрики, заводи, в цехи, майстерні з оформленням супровідної документації і одержує їх з перевіркою якості виконаних робіт.

2.6. Видає вироби замовнику за квитанцією, одержує гроші від населення та здає їх відповідно до встановленого порядку.

2.7. Веде картотеку гарантійного ремонту виробів.

2.8. Приймає по телефону замовлення від населення на виконання побутових послуг і контролює їх виконання.

2.9. Приймає замовлення і укладає договори з організаціями та установами на одержання газетно-журнальної інформації, розміщення оголошень, реклами.

2.10. Вживає заходів щодо використання в роботі сучасних технічних засобів.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник замовлень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник замовлень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник замовлень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник замовлень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник замовлень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник замовлень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник замовлень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник замовлень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник замовлень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник замовлень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник замовлень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник замовлень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник замовлень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник замовлень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник замовлень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник замовлень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.