Інструкція для посади "Приймальник балонів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Приймальник балонів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією приймальника балонів 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову автоматичних приладів для заповнення балонів зрідженим та стиснутим газом і самозакривних клапанів;
      - способи спорожнення невипарених залишків зрідженого газу з балонів;
      - порядок контрольного зважування порожніх та наповнених стиснутим і зрідженим газом балонів.

1.4. Приймальник балонів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Приймальник балонів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Приймальник балонів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Приймальник балонів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує приймання, облік та зовнішній огляд наповнених балонів.

2.2. Перевіряє правильність наповнення, герметичність балонів та роботу вентилів після наповнення.

2.3. Перевіряє стан самозакривних клапанів.

2.4. Робить контрольне зважування порожніх і наповнених газом батонів.

2.5. Реєструє в журналі наповнені балони.

2.6. Веде записи в журналі про стан і роботу автоматичних приладів наповнення балонів зрідженим та стиснутим газом.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Приймальник балонів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Приймальник балонів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Приймальник балонів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Приймальник балонів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Приймальник балонів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Приймальник балонів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Приймальник балонів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Приймальник балонів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Приймальник балонів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Приймальник балонів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.