Інструкція для посади "Пекар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пекар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта з присвоєнням кваліфікації "кваліфікований робітник" за професією пекаря 3 розряду або одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - асортимент виробів;
      - режим і тривалість випікання та жарення виробів;
      - правила розсадки виробів на листах, касетах, формах;
      - способи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості випечених виробів;
      - способи регулювання тривалості випікання;
      - норми виходу готових виробів;
      - фактори, що впливають на випікання;
      - прийоми первинної обробки сировини, що використовуються в кондитерському виробництві;
      - технологію виготовляння дріжджового тіста, тіста для лавашу, коржів, печива;
      - правила формування виробів;
      - рецептуру виготовляння різноманітних фаршів, сиропів, просочок;
      - режим охолодження готових виробів;
      - правила роботи підприємств громадського харчування;
      - правила експлуатації відповідних видів технологічного обладнання, виробничого інвентарю, інструменту, ваговимірювальних приладів, їх призначення та використання в технологічному процесі;
      - правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

1.4. Пекар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пекар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пекар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пекар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює процес випікання і смаження кондитерських та хлібобулочних виробів.

2.2. Укладає тістові заготовки на листи, в касети, форми.

2.3. Відсаджує печиво і тістечка на листи.

2.4. Визначає готовність тістових заготовок до випікання.

2.5. Готує л'єзон і змазує вироби перед випіканням, садить їх у піч, шафи, закладає в жир (фритюр).

2.6. Контролює температурний режим і вологість в пекарській камері за контрольно-вимірювальними приладами, додержує температуру фритюру.

2.7. Визначає закінчення процесу випікання, смаження виробів; виймає, охолоджує, глазурує вироби; оздоблює їх подрібненими горіхами, цукровою пудрою тощо.

2.8. Обслуговує пекарські камери, жарочні шафи, автомати для виготовляння пончиків та інше обладнання.

2.9. Здійснює первинне оброблення сировини: просіювання, промивання, перебирання, подрібнення, зм'якшення.

2.10. Просіває борошно, замішує і розділяє дріжджове тісто (опарне, безопарне), тісто для лавашу, коржів, пряників тощо.

2.11. Виготовляє різноманітні форми і підготовляє сировину до них.

2.12. Збиває креми, варить сиропи і просочки.

2.13. Підготовляє напівфабрикати для тортів, тістечок.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пекар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пекар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пекар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пекар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пекар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пекар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пекар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пекар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пекар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Обробка сировини: просівання, проціджування, промивання, перебирання, подрібнення, пом'якшення; виготовляння фаршів, збивання кремів, варіння сиропів, просочок; укладання тістових заготовок, випікання, смаження виробів; визначання готовності виробів; обслуговування пекарського обладнання.