Інструкція для посади "Пекар 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Пекар 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією пекаря 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні процеси виробництва хлібобулочних та борошняно-кондитерських виробів;
      - параметри температурного та парового режимів випікання;
      - способи розкладання виробів на поді, листах;
      - методи визначення готовності тістових заготовок до випікання та якості готової продукції;
      - способи регулювання тривалості випікання, зволоженості пекарної камери;
      - фактори, що впливають на вихід хліба, та методи їх розрахунку;
      - норми продуктивності печі;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації обслуговуваного устаткування;
      - державні стандарти на готову продукцію, що виробляється.

1.4. Пекар 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Пекар 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Пекар 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Пекар 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес випікання до 3 т хліба за зміну або до 2 т булочних виробів, або до 1 т сухарних чи бубличних виробів; випікання борошняно-кондитерських виробів у немеханізованих печах або в одній чи двох механізованих конвеєрних печах.

2.2. Укладає тістові заготовки на лопати, листи, касети, форми.

2.3. Насаджує тістові заготовки на під (або люльки) печі.

2.4. Сушить сухарі в сушильних камерах і печах.

2.5. Вибирає готові вироби з печей та камер.

2.6. Контролює температурний і паровий режими пекарної та сушильної камер.

2.7. Регулює рух пічного конвеєра і роботу механізмів для садіння, вибирання та зволоження хліба.

2.8. Визначає готовність тістових заготовок до випікання.

2.9. Укладає вироби в тару, на вагонетки, транспортери.

2.10. Під час посадки тістових заготовок у піч для вироблення житніх сортів хліба обслуговує тістоділильну машину і контролює процес вистоювання тіста.

2.11. У разі виробництва формового хліба - вибиває з форм; штучних та дрібноштучних виробів - надрізає вручну або на машині, змазує тісто; бубличних виробів - обсушує обварені тістові кільця; пиріжків - обжарює або випікає; у разі виробництва сухарних виробів завантажує сушильні камери вагонетками, печі - листами, касетами з напівфабрикатами.

2.12. У разі невеликого обсягу робіт виконує операції з підготовки борошна до виробництва, замішує і формує тісто.

2.13. Під час випікання виробів у жарових печах спостерігає, контролює роботу топки, підготовляє пекарну камеру до випікання.

2.14. На пекарнях, обладнаних електропечами, розкладає тістові заготовки на листи, зважує їх, надрізає вручну; закочує вагонетки, укладає листи у вистоювальні і пекарні камери, викочує вагонетки з камер; спостерігає за режимом вистоювання і випікання; вибраковує і укладає готову продукцію у лотки.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Пекар 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Пекар 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Пекар 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Пекар 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Пекар 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Пекар 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Пекар 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Пекар 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Пекар 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Пекар 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.