Інструкція для посади "Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес нанесення полімерних матеріалів на сталеву штабу і труби та методи регулювання параметрів процесу;
      - будову та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - склад, фізичні та хімічні властивості клею, полімерної плівки, розчинників і вимоги до них;
      - фізико-хімічні властивості металопласту;
      - методи визначення якості клею, полімерної плівки та розчинників;
      - вимоги державних стандартів до якості поверхні штаби і труби перед плакуванням;
      - правила поводження з газами, електричним током, хімічними, вибухонебезпечними та токсичними речовинами;
      - слюсарну справу.

1.4. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес нанесення на сталеві штаби та труби клею, полімерної плівки, пластизолю, лакофарбних матеріалів та інших полімерних матеріалів на безперервних агрегатах виробництва металопласту і на лінії антикорозійного покриття труб під керівництвом плакувальника вищої кваліфікації.

2.2. Підбирає матеріали за якістю та складом; вимірює та доводить клей до потрібної в'язкості шляхом додання органічних розчинників, подає їх в дозованій кількості до агрегатів.

2.3. Керує з пультів механізмами плакувальної машини, дисковими ножицями з обрізання кромки плівки, приводом конвеєра печей оплавлення та сушіння, тиснильною машиною, вентилятором установки охолодження штаби.

2.4. Керує роботою розмотувача плівки у разі заміни шпулів і зварювальної машини під час зварювання кінців рулонів плівки.

2.5. Забезпечує синхронну роботу усіх агрегатів лінії.

2.6. Регулює проміжки між валками клейової машини та швидкість обертання валкових груп по відношенню до швидкості подавання штаби металу.

2.7. Вибирає та підтримує необхідний тиск між валками в плакувальній кліті.

2.8. Забезпечує суцільне покриття і задану товщину шару нанесення полімерних матеріалів.

2.9. Захищає кінцеві ділянки труб.

2.10. Стежить за температурою поверхні труби в різних зонах агрегату.

2.11. Робить перевалку валків та налагоджує устаткування.

2.12. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується, бере участь в його ремонті.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.