Інструкція для посади "Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією плакувальника полімерних матеріалів на метал 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструктивні особливості устаткування, що обслуговується;
      - правила пуску, регулювання та зупинки агрегату лінії;
      - схему арматури та комунікацій;
      - фізико-хімічні основи виробництва металопласту;
      - склад і властивості розчинів для підготовки поверхні штабів та труб, полімерної плівки, клею, розчинників та інших матеріалів;
      - вимоги державних стандартів до якості металопласту;
      - методи запобігання браку на окремих стадіях технологічного процесу.

1.4. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес нанесення на сталеві штаби та труби полімерних матеріалів на безперервних агрегатах виробництва металопласту і на лінії антикорозійного покриття труб.

2.2. Керує підготовкою та налагодженням усіх вузлів агрегату перед пуском.

2.3. Пускає та зупиняє агрегат.

2.4. Регулює швидкість роботи усіх технологічних вузлів та забезпечує синхронність їх роботи.

2.5. Забезпечує якість усіх операцій технологічного процесу та необхідного запасу плівки, металу, розчинників та інших матеріалів.

2.6. Контролює якість нанесення покриття.

2.7. Веде технологічний журнал роботи агрегату.

2.8. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.9. Бере участь в ремонті устаткування агрегату та прийманні його після ремонту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плакувальник полімерних матеріалів на метал 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.