Інструкція для посади "Плавильник харчового жиру 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Плавильник харчового жиру 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією плавильника харчового жиру 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес витоплення і способи регулювання режимів залежно від виду сировини;
      - будову і схеми керування паровими, водяними комунікаціями і жировими трубопроводами;
      - правила роботи на апаратах;
      - вимоги до якості готового жиру.

1.4. Плавильник харчового жиру 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Плавильник харчового жиру 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Плавильник харчового жиру 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Плавильник харчового жиру 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес витоплення жиру із жирового сирця риби і морського звіра в апаратах, котлах і установках різних систем.

2.2. Приймає жировий сирець, очищує, промиває його від забруднення, видаляє нежирові прирізі.

2.3. Дробить на дробарках або подрібнює сировину.

2.4. Здійснює механічне завантаження сировини.

2.5. Зневоднює, освітлює на центрифугах, пресах або ротаційних фільтрах.

2.6. Зливає, перекачує готовий жир.

2.7. Розвантажує шкварки, кістки.

2.8. Оброблює шкварки (віджимає, обжарює і т.п.).

2.9. Передає кістки в утильцех.

2.10. Регулює режим процесу витоплення за показаннями контрольно-вимірювальних приладів.

2.11. Контролює за результатами хімічного аналізу якість і вихід готового продукту із жиру-сирцю.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Плавильник харчового жиру 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Плавильник харчового жиру 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.