Інструкція для посади "Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра. Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти України щодо організації та координації аварійно-рятувальних робіт;
      - структуру і дислокацію сил підрозділу;
      - види небезпеки, основні джерела небезпеки, які притаманні потенційно небезпечним об'єктам, характеристики небезпечних речовин, що використовуються на об'єкті господарської діяльності;
      - плани реагування на надзвичайні ситуації;
      - методи взаємодії сил підрозділу з підрозділами інших міністерств і відомств;
      - щодобовий склад структур оперативно-рятувального підрозділу негайного реагування;
      - практику використання відповідних керівних оперативних документів на випадок залучення оперативно-рятувального підрозділу до ліквідації надзвичайних ситуацій різного характеру;
      - вітчизняні та іноземні науково-технічні розробки та зразки засобів рятування і захисту;
      - правила з охорони праці та пожежної безпеки;
      - основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи на певній дільниці одного із напрямів діяльності відповідного підрозділу оперативно-рятувальної служби.

2.2. Бере участь у розробленні комплексу заходів щодо забезпечення відповідного рівня готовності особового складу оперативно-рятувального підрозділу до дій за призначенням, оперативному керуванні та забезпеченні готовності професійних підрозділів, планових та позапланових перевірках діяльності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів та служб.

2.3. Аналізує стан та кількість оснащення в оперативно-рятувальних підрозділах, подає керівництву пропозиції щодо його перерозподілу між службами.

2.4. Веде контроль за наявністю у підрозділах аварійно-рятувального оснащення та матеріалів оперативного призначення, що закуповуються централізовано.

2.5. Здійснює відповідні розрахунки та подає замовлення на його постачання.

2.6. Готує у відповідності із встановленим порядком річний звіт щодо наявності аварійно-рятувального оснащення і матеріалів оперативного призначення у підрозділі служби.

2.7. Здійснює у межах наданих повноважень контроль за функціонуванням структур оперативно-рятувального підрозділу.

2.8. Готує проекти оснащення підрозділу та здійснює їх коригування.

2.9. Бере участь у роботі підрозділу відповідно до режиму функціонування, що введений у державі з розроблення необхідної оперативної документації для чергування керівного складу аварійно-рятувального підрозділу, підготовки робочих місць у пунктах управління для оперативної групи підрозділу та уточнення структури, дислокації, диспозиції виїздів підрозділу на місце аварії у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів на випадок припинення діяльності деяких пунктів нагляду, що обслуговуються.

2.10. Здійснює збір інформації про стан підпорядкованих структур підрозділу стосовно готовності їх до дій за призначенням.

2.11. Готує відповідні документи щодо нарощування зусиль підрозділу з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій.

2.12. Забезпечує ведення документації згідно з установленим порядком.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.