Інструкція для посади "Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією фахівця із формування інтернет-сторінки періодичного видання II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією фахівця із формування інтернет-сторінки періодичного видання - не менше 1 року. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують підготовлення та випуск періодичних видань;
      - основи технології редакційно-видавничих і поліграфічних процесів;
      - видавниче устаткування;
      - методику й технологію створення електронної версії видання;
      - мови програмування;
      - програмне забезпечення;
      - системи перетворення сигналів;
      - цифрові засоби занесення та зберігання інформації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань;
      - основи авторського права й трудового законодавства.

1.4. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Відповідає за формування електронної версії чергового номера періодичного видання та розміщення інформаційних матеріалів на інтернет-сторінці.

2.2. Погоджує з розробником сайта формати даних.

2.3. Опрацьовує текстові та ілюстративні матеріали з використанням спеціального програмного забезпечення, готує їх для розміщення на сайті періодичного видання, формує інформацію для сторінок за рубриками.

2.4. Передає готові інформаційні блоки з урахуванням функцій електронного носія.

2.5. Вибирає з інформаційних джерел поточну інформацію, аналізує, редагує, компонує і визначає порядок розміщення її на електронній сторінці чергового номера періодичного видання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із формування інтернет-сторінки періодичного видання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.