Інструкція для посади "Фахівець сфери захисту інформації", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець сфери захисту інформації" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти, інші керівні та нормативні документи Держспецзв’язку, що регулюють діяльність у сфері спеціального зв’язку, Дисциплінарний статут;
      - види техніки, будову та технічні можливості засобів спеціального зв’язку;
      - сучасну міжнародну та суспільно-політичну обстановку;
      - основи планування та можливості бойового застосування засобів спеціального зв’язку;
      - порядок розгортання техніки спеціального зв’язку;
      - основні заходи щодо забезпечення працездатності та безпеки спеціального зв’язку на розгорнутих вузлах та лініях зв’язку;
      - умови зберігання та експлуатації технічних засобів спеціального зв’язку;
      - правила та порядок проведення технічного обслуговування техніки;
      - форми та методи навчання і виховання особового складу;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Фахівець сфери захисту інформації призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець сфери захисту інформації підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець сфери захисту інформації керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець сфери захисту інформації під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну та належну роботу техніки, ліній та каналів спеціального зв’язку відповідно до чинних норм, правил, інструкцій, наказів та вказівок керівництва.

2.2. Вживає оперативних заходів у разі погіршення зв’язку.

2.3. Контролює технічний стан засобів спеціального зв’язку та ведення експлуатаційно-технічної документації, дотримання правил технічної експлуатації, обслуговування та зберігання.

2.4. Впроваджує заходи щодо запобігання аваріям, несанкціонованим втручанням у мережу та зниженню якості зв’язку, забезпечує зміну шифрів, виконання вимог охорони об’єктів спеціального зв’язку.

2.5. Бере участь у розробці планів та завдань технічного розвитку сфери спеціального зв’язку, впровадженні нової техніки та технологій зв’язку.

2.6. Проводить спеціальні навчання правилам поводження із шифрами, методам експлуатації та обслуговування сучасних технічних засобів спеціального зв’язку, контролює дотримання заходів безпеки під час навчання та роботи з технічними засобами.

2.7. Аналізує стан роботи техніки, ліній і каналів спеціального зв’язку та інші показники роботи, у межах своєї компетенції розроблює пропозиції щодо вдосконалення процесів зв’язку та усунення збоїв у роботі.

2.8. Забезпечує проведення ремонтних робіт та технічного обслуговування засобів спеціального зв’язку відповідно до вимог експлуатації та графіків проведення відповідних робіт.

2.9. Готує документи на списання та оновлення технічних засобів спеціального зв’язку.

2.10. Забезпечує облік та своєчасне подання встановленої звітності.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець сфери захисту інформації має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець сфери захисту інформації має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець сфери захисту інформації має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець сфери захисту інформації має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець сфери захисту інформації має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець сфери захисту інформації має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець сфери захисту інформації має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець сфери захисту інформації має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець сфери захисту інформації має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець сфери захисту інформації несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо підвищення ефективності роботи у сфері спеціального зв’язку під час виконання поставлених завдань, проведення занять та навчання; вимагати своєчасного забезпечення матеріально-технічними засобами, технічною, експлуатаційною та нормативною документацією, необхідною для виконання посадових завдань та обов’язків.