Інструкція для посади "Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста. Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти України з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
      - статути, розпорядження та накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, які регламентують функціонування оперативно-рятувальних підрозділів;
      - закріплений за підрозділом район, розташування потенційно небезпечних об'єктів, ступінь їх небезпеки, конструктивні особливості будівель і споруд, протипожежне водопостачання, проїзди і зв'язок у районі, що обслуговується;
      - тактичні можливості відділення, інших аварійно-рятувальних підрозділів і способи їх використання за призначенням, основи керівництва та управління силами і засобами аварійно-рятувальних підрозділів, способи та засоби боротьби з пожежами;
      - табельну належність спеціальної техніки, устатковання, спорядження і засобів зв'язку підрозділу, права та функціональні обов'язки рятувальників при проведенні аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт, вимоги до рятувальників;
      - техніку, технічні засоби та устатковання, які знаходяться на оснащенні відділення;
      - правила та способи користування засобами індивідуального захисту;
      - способи надання першої медичної допомоги постраждалим;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки та охорони навколишнього середовища, розпорядок дня особового складу чергових змін;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги.

1.4. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи під керівництвом начальника чергової зміни щодо проведення пошуково-рятувальних та аварійно-відновлювальних (пожежно-рятувальних) робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру з використанням табельної техніки підрозділу.

2.2. Забезпечує підтримання відповідного рівня готовності особового складу відділення до дій за призначенням.

2.3. Контролює дотримання особовим складом відділення правил з охорони праці.

2.4. У разі відсутності начальника чергової зміни (караулу) виконує його обов'язки з організації несення караульної служби в підрозділі та дій за призначенням під час гасіння пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

2.5. Забезпечує участь відділення у межах тактико-технічних можливостей під час проведення аварійно-рятувальних (пожежно-рятувальних) робіт при виникненні надзвичайної ситуації.

2.6. Вживає заходів щодо взаємодії з іншими аварійними службами та службами життєзабезпечення.

2.7. Забезпечує надання першої медичної допомоги потерпілим на пожежах.

2.8. Контролює якість несення служби працівниками галузевих служб органів внутрішніх справ, представниками державних органів, громадських та інших організацій і закладів, керівниками (власниками) об'єктів, громадянами особами внутрішнього наряду чергової зміни (караулу); підтримання порядку у службових приміщеннях; носіння встановленого форменого одягу.

2.9. Організовує і здійснює підготовку особового складу відділення до дій за призначенням.

2.10. У межах своєї компетенції забезпечує складання індивідуальних планів, план-конспектів, інших навчально-методичних документів.

2.11. Стежить за належним утриманням та зберіганням закріпленої за підрозділом техніки та устатковання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник начальника чергової зміни пожежно-рятувального підрозділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.