Інструкція для посади "Помічник оперативного чергового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник оперативного чергового" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або молодшого спеціаліста. Стаж роботи за фахом не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, акти законодавства, що стосуються служби та діяльності органу Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери діяльності;
      - практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції;
      - інструкцію з діловодства;
      - види та форми звітності;
      - правила службового етикету;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Помічник оперативного чергового призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник оперативного чергового підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник оперативного чергового керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник оперативного чергового під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Під керівництвом оперативного чергового виконує роботу, пов’язану з оперативно-технічним управлінням мережами державної системи урядового зв’язку в умовах мирного часу, надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного часу.

2.2. За дорученням оперативного чергового здійснює передавання сигналів оповіщення про приведення органів Держспецзв’язку у готовність до функціонування в умовах особливого періоду.

2.3. Бере участь у контролі робіт з відновлення функціонування пошкоджених елементів мереж.

2.4. У межах своїх повноважень своєчасно доводить до підрозділів оперативно-технічних та чергових служб Держспецзв’язку розпорядження керівництва з питань організації та забезпечення функціонування мереж урядового зв’язку.

2.5. Здійснює збір інформації щодо замовлень на розгортання додаткових засобів зв’язку, функціонування аварійної сигналізації, усунення порушень безпеки зв’язку.

2.6. Підтримує у межах своєї компетенції взаємодію структурних підрозділів органів Держспецзв’язку, які задіяні у технологічному процесі забезпечення функціонування державної системи урядового зв’язку.

2.7. Здійснює, за дорученням оперативного чергового, заходи, спрямовані на забезпечення абонентів зв’язком належної якості у місцях їх постійного та тимчасового перебування.

2.8. Бере участь у проведенні планових та позапланових перевірок чергових служб щодо їх функціональної готовності.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник оперативного чергового має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник оперативного чергового має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник оперативного чергового має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник оперативного чергового має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник оперативного чергового має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник оперативного чергового має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник оперативного чергового має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник оперативного чергового має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник оперативного чергового має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник оперативного чергового несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: отримувати оперативні дані та довідкові матеріали, необхідні для виконання своїх функціональних обов`язків; отримувати згідно з установленим порядком інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо удосконалення відповідної роботи; брати участь у нарадах, зборах, семінарах з питань, що належать до його компетенції; вносити на розгляд керівництва пропозиції з питань організації та забезпечення оперативно-технічного управління мережами.