Інструкція для посади "Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста або спеціальна навчально-курсова підготовка. Стаж роботи за фахом у сфері цивільного захисту - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти України з питань цивільного захисту;
      - статути, положення, накази, інструкції та інші документи, що регламентують організацію, проходження і несення служби в пожежно-рятувальних підрозділах;
      - вимоги керівних документів щодо порядку придбання, обліку та видачі матеріальних цінностей;
      - перелік звітної документації щодо служб забезпечення і терміни складання звітних форм;
      - види та форми контролю господарської діяльності в підрозділах МНС;
      - порядок придбання, обліку та списання матеріальних цінностей;
      - порядок отримання, збереження, норми витрати паливно-мастильних матеріалів на протипожежну, аварійно-рятувальну, спеціальну техніку, спеціальні агрегати та інструмент підрозділу;
      - порядок підготовки матеріально-технічної бази підрозділу до експлуатації в осінньо-зимовий період. Порядок складання кошторису на виконання будівельних робіт.

1.4. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облікову документацію основних засобів і оснащення, приймає на збереження всі матеріальні цінності, забезпечує їх збереження та видачу.

2.2. Видає спеціальний одяг і спорядження особовому складу підрозділу та іншим особам, приписаним до підрозділу на речове забезпечення.

2.3. Забезпечує наявність матеріалів для ремонту оснащення, спеціального одягу і спорядження; забезпечує необхідним інвентарем кімнату побутового обслуговування.

2.4. Контролює використання матеріально-технічної бази підрозділу за призначенням, підтримання у чистоті і порядку території підрозділу, службових приміщень, меблів й інвентарю, організовує їх ремонт.

2.5. Стежить за дотриманням у підрозділі правил пожежної безпеки.

2.6. У межах наданих повноважень організує договірну роботу з матеріально-технічного забезпечення підрозділу, підготовку матеріально-технічної бази, будівель та комунальних мереж підрозділу до експлуатації в зимовий період.

2.7. Подає начальнику підрозділу план-завдання на виконання господарських робіт особовим складом чергового караулу в установленій формі та у визначені терміни.

2.8. Перевіряє наявність, стан, категорію і комплектність речового і господарського майна, техніки, устатковання, оснащення та умови їх зберігання.

2.9. Утримує в постійній готовності підмінні комплекти спеціального одягу і спорядження.

2.10. Виконує інші службові доручення начальника підрозділу.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Помічник начальника пожежно-рятувального підрозділу з матеріально-технічного забезпечення несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.